Federal Emergency Management Agency

News Releases for New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Main Content
Saturday, January 26, 2013 - 11:20
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi sa Sabado, Pebrero 2, 2013, upang makatanggap ng tulong sa tatlong Disaster Recovery Center sa Queens at...
Saturday, January 26, 2013 - 09:30
NOVA YORK – A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a pedido do Estado de Nova York, aprovou uma prorrogação de 30 dias para os sobreviventes se registrarem para assistência federal de...
Friday, January 25, 2013 - 17:27
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo, Enero 27, 2013, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Holy Family Roman Catholic...
Thursday, January 24, 2013 - 18:04
NEW YORK – Simula nang maapektuhan ng Bagyong Sandy ang Estado ng New York, mahigpit na nakikipagtulungan ang mga boluntaryong ahensiya at mga grupong may ugnayan sa komunidad at pananampalataya sa...
Thursday, January 24, 2013 - 18:01
NEW YORK – Sa mahigit sa 161,000 mga aplikasyon para sa pautang sa sakuna ng U. S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) na may mababang interes na...
Thursday, January 24, 2013 - 17:58
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
Wednesday, January 23, 2013 - 17:01
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
Wednesday, January 23, 2013 - 11:02
NEW YORK – Ang mga pinakadahilan na mahahanap ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York para sa hindi pag-apply sa pautang para sa sakuna na may mababang interes mula sa U.S. Small Business...
Sunday, January 20, 2013 - 09:49
NEW YORK – Ang mga call center ng Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay babalik sa kanilang normal na mga oras ng pagtatrabaho na alas-7:00 ng...
Friday, January 18, 2013 - 11:22
NEW YORK — Wala nang dalawang linggo ang natitira para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York at New Jersey upang magparehistro para sa tulong sa sakuna at ibalik ang kanilang mga...
Wednesday, January 16, 2013 - 17:31
NEW YORK – Habang papalapit ang Ene. 28, 2012 na deadline upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, gusto ng mga opisyal sa pagbangon na matiyak na nasa mga nakaligtas ang lahat ng...
Wednesday, January 16, 2013 - 17:26
NEW YORK – Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa New York sa Lunes, Enero 21, 2013 bilang paggunita sa holiday na Martin Luther King Jr. Ang mga center ay magsisimula muli na...
Wednesday, January 16, 2013 - 17:23
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (Tulong sa...
Monday, January 14, 2013 - 14:26
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong limitadong oras para bisitahin ang apat na mga Disaster Recovery Center.Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency...
Saturday, November 17, 2012 - 11:46
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) ay mayroong 31 Disaster Recovery Center sa New York upang tulungan ang mga nakaligtas mula sa...

Pages

Back to Top