Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
03/25/2013
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Gjendjeve Kritike po kërkon emërime për pjesëmarrës në Këshillin e Përgatitjes së Rinisë të Agjencisë. Këshilli i Përgatitjes së Rinisë ofron një mundësi...
New York
03/22/2013
NJU JORK – Ndihma për katastrofën tek ata që mbijetuan Uraganin Sandy në Nju Jork: Më shumë se $3 miliardë në pagesa që u janë bërë mbajtësve të sigurimeve në lidhje me Programin Kombëtar të...
New York
03/21/2013
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave, me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 21 ditore të Programit të Ndihmës për Strehim të Përkohshëm (TSA), që u lejon...
New York
03/13/2013
Latest study reveals increased flooding risk for some Bay Area Waterways   OAKLAND, Calif. – The U.S. Department of Homeland Security’s Federal Emergency Management Agency (FEMA) is working with the...
03/04/2013
ATLANTA – Administrata Amerikane e Bizneseve të Vogla e ka shtyrë afatin përfundimtar për të mbijetuarit e Uraganit Sandy në Nju Jork për dorëzimin e aplikimeve për dëme fizike deri në datë 29 mars...
New York
02/28/2013
ATLANTA – The U. S. Small Business Administration has extended the deadline for Hurricane Sandy survivors in New York to return applications for physical damage to Mar. 29, 2013. Additionally, the...
New York
02/27/2013
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 30 ditore për regjistrimin e të mbijetuarve për ndihmë federale për rast...
New York
02/05/2013
Mbeten më pak se dy javë kohë për t'u regjistruar për ndihmë për katastrofën                                                                                                    NJU JORK – Ndihma për...
New York
02/05/2013
Kredia nga SBA për rast katastrofe mund të jetë punë me mend NJU JORK – Të mbijetuarit mund të mos jenë në dijeni për ndihmën për rastin e katastrofës që jepet nga Administrata Amerikane e Bizneseve...
New York
01/30/2013
NJU JORK – Të gjitha qendrat e ndihmës për katastrofën në Nju Jork do të ndërpresin ofrimin e shërbimeve gjatë ditëve të diela duke filluar nga data 3 shkurt 2013. Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në...
New York

Pages

Back to Top