Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
03/04/2013
ATLANTA – Administrata Amerikane e Bizneseve të Vogla e ka shtyrë afatin përfundimtar për të mbijetuarit e Uraganit Sandy në Nju Jork për dorëzimin e aplikimeve për dëme fizike deri në datë 29 mars...
New York
02/28/2013
ATLANTA – The U. S. Small Business Administration has extended the deadline for Hurricane Sandy survivors in New York to return applications for physical damage to Mar. 29, 2013. Additionally, the...
New York
02/27/2013
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 30 ditore për regjistrimin e të mbijetuarve për ndihmë federale për rast...
New York
02/05/2013
Mbeten më pak se dy javë kohë për t'u regjistruar për ndihmë për katastrofën                                                                                                    NJU JORK – Ndihma për...
New York
02/05/2013
Kredia nga SBA për rast katastrofe mund të jetë punë me mend NJU JORK – Të mbijetuarit mund të mos jenë në dijeni për ndihmën për rastin e katastrofës që jepet nga Administrata Amerikane e Bizneseve...
New York
01/30/2013
NJU JORK – Të gjitha qendrat e ndihmës për katastrofën në Nju Jork do të ndërpresin ofrimin e shërbimeve gjatë ditëve të diela duke filluar nga data 3 shkurt 2013. Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në...
New York
01/29/2013
NJU JORK – Të mbijetuarit e Uraganit Sandy që riparojnë shtëpitë e tyre duke synuar shmangien e dëmtimeve nga stuhitë e ardhshme, mund të ndërmarrin një numër hapash për të rindërtuar ndërtesa më të...
New York
01/25/2013
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 30 ditore për regjistrimin e të mbijetuarve për ndihmë federale për rast...
New York
01/25/2013
NEW YORK – Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në New York kan kohë deri në ora 18.00 E Shtunë, 2 Shkurt, 2013, që të kërkojnë ndihmë në Qendrat në Queens dhe Brooklyn.Shteti New York dhe Agjensioni...
New York
01/24/2013
NEW YORK –  Të mbijetuarit nga Uragani Sandy në New York  kan afat deri të Dielen me 27 Janar deri ne ora 15.00  për të vizituar Qendrën e  Fatkeqësise për Rimëkëmbje në Holy Family Roman Catholic...
New York

Pages

Back to Top