Federal Emergency Management Agency

Qendrat e Rikuperimit nga Katastrofa po nrdyshojnë në Qendrat e Kredisë në Qarqet e Nassau dhe Suffolk

Main Content
Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
215

NJU JORK - Katër Qendrat Disaster Recovery në arqet e Nassau dhe Suffolk do të bëhen Qendrat e Kredise duke filluar në oren 9, të mërkurën, në 1 Maj.

Qendrat, të operuara nga SHBA Administrata e biznesit të vogël, do të jetë e hapur nga e hëna deri të premten, 9:00-18:00 dhe të shtunën, 09:00-15:00

Një qender kredi per fatkeqësine fokusohet në fondet e nevojshme për rindërtimit dhe rimëkëmbjen afat-gjatë. Pronarët e shtëpive, qeramarresit dhe bizneset do të jetë në gjendje të bisedojne individualisht me përfaqësuesit SBA. Specialistët nga Agjencia Federale të Menaxhimit të Emergjencave do te jene gjithashtu në dispozicion.

Ne keto qendra:

  • Bizneset e çdo madhësjei dhe disa organizata jofitimprurese me ose pa dëme fizike mund të aplikojnë për një kredi per demet e shkaktuara nga stuhija (EDIL), nje kredi për pune të lidhura me problemet e te ardhurave te prekura nga katastrofa. 
  • Bizneset, pronarët e shtëpive dhe qeramarresit mund të kontrollojne statusin apo te bejne pyetje në lidhje me aplikimin e tyre të kredisë SBA per fatkeqësine.
  • Aplikantët mund të kontrollone statusin e regjistrimit FEMA dhe të marrë sqarimin e ndonjë korrespondencë te marre me shkrim.

Më poshtë është një listë e vendeve të cilat do kthehen në Qendrat e Kredive per Demet nga Katastrofa:

QARKU

Adresa

Nassau County

Recreation Center and Ice Arena

700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY 11561

Nassau County

Island Park Village Hall (LIRR) parkingu

127 Long Beach Rd., Island Park, NY 11558

Nassau County

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East, Seaford, NY 11783

Qarku Suffolk

Copiague Memorial Library - Bibloteka e Coplague

50 Deauville Blvd., Copiague, NY 11726

Qendrat e Rikuperimit nga Katastrofa po nrdyshojne ne Qendrat e Kredise në Qarqet e Nassau dhe Suffolk – Faqa 2

Për ndihmë me kërkesë per kredi SBA, telefononi Qendren e Ndihmes SBA në 800-659-2955 800-877-8339 (TTY) ose dërgoni një email tek   DisasterCustomerService@sba.gov.

Per informacione te metejshme ne lidhje me rikuperimin e nju Jorkut nga katastrofa, vizitoni www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Misioni i FEMA-së është të mbështesë qytetarët tanë për të siguruar që ne si komb punojmë së bashku për të ndërtuar, të mbështetur, dhe për të përmirësuar aftësinë tonë për t'u përgatitur, për të mbrojtur, per tu përgjigjur, për të rikuperuar nga të gjitha rreziqet.

Ndihma e rikuperimit është në dispozicion pa marrë parasysh racën,, ngjyren, fesn, kombësisë, gjininë, moshën, aftësinë e kufizuar, zotësine per te folur anglisht apo statusin ekonomik. Nëse ju ose dikush që njihni ka qenë i diskriminuar, kontaktoni FEMA në telefononin pa pagesë 800-621-FEMA (3362). Per TTY (Tekst Telefon) thërrisni 800-462-7585

Ndihma e përkohshme FEMA e strehimit dhe grantet për shpenzimet e transportit publik, shpenzimet mjekësore dhe dentare, si dhe shpenzimet funerale dhe varrimet nuk kërkojnë qe individët të aplikojne për një kredi SBA. Megjithatë, aplikantët të cilët aplikojne për kredi SBA duhet t'ia paraqesin ato oficerëve të kredisë SBA ne menyre qe të jenë të ligjshëm për ndihmë që mbulon pronën personale, riparimin ose zëvendësimin e automjeteve, dhe shpenzimet e lëvizjeve dhe te magazinimit.

Last Updated: 
04/30/2013 - 08:41
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top