Federal Emergency Management Agency

FEMA zgjat program e Asistencës per Strehimin e Perkohshem ne Nju Jork

Main Content
Release date: 
04/24/2013
Release Number: 
211

NJU JORK - Agjencia e Menaxhimit te Emergjencave Federale, me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, e ka miratuar një zgjatje 28-ditore për ndihmën e strehimit te perkohshem (TSA) program, i cili ndihmon të mbijetuarit e prekur nga uragani Sandy të cilët nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, për të qëndruar në hotele pjesëmarrëse.

Data e daljes TSA, e cila më parë ishte zgjatur deri më 1 maj, është zgjeruar përsëri deri në 29 maj. FEMA do të telefonoje aplikantët e ligjshëm për zgjatjen e afatit te ri dhe do ti njoftojë ata për datën e fundit te daljes.

Programi i Ndihmes me Strehimin e Perkohshme lejon viktimat e prekura nga Uragani Sandy, shtëpitë e të cilëve janë dëmtuar rëndë apo jane shkatërruar, për të qëndruar në një hotel për një kohë të kufizuar. Kostoja e dhomës i është paguar drejtpërdrejtë hotelit nga FEMA.

Zgjatja u miratua për të ndihmuar ata aplikantë ende ne nevoje për programin për të qëndruar në hotele ndersa FEMA  dhe partnerët e saj lokalë dhe shteterore punojnë për të gjetur zgjidhjet afatgjate të banimit. Të gjithë aplikantët TSA qe aktualisht qëndrojnë në hotele janë vlerësuar për pranueshmeri të vazhdueshme.

FEMA vazhdon të punojë në koordinim me partnerët lokalë, agjenci shtetërore, fisnore dhe vullnetare për të ndihmuar aplikantët me anë të mbështetjes dhe studimin e dosjeve për të identifikuar dhe tranzicionin e tyre për strehim më të përshtatshëm të përkohshme apo afatgjatë.

Për më shumë informacion mbi rimëkëmbjen e fatkeqësi të Nju Jorkut, vizitoni www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy dhe www.fema.gov/blog.

  • Misioni i FEMA-së është të mbështesë qytetarët tanë për të siguruar që ne si komb punojmë së bashku për të ndërtuar, të mbështetur, dhe për të përmirësuar aftësinë tonë për t'u përgatitur, për të mbrojtur, per tu përgjigjur, për të rikuperuar nga të gjitha rreziqet.

Ndihma e rikuperimit është në dispozicion pa marrë parasysh racën,, ngjyren, fesn, kombësisë, gjininë, moshën, aftësinë e kufizuar, zotësine per te folur anglisht apo statusin ekonomik. Nëse ju

FEMA zgjat program e Asistencës per  Strehimin e Perkohshem ne Nju Jork - Faqja 2

ose dikush që njihni ka qenë i diskriminuar, kontaktoni FEMA në telefononin pa pagesë 800-621-FEMA (3362). Per TTY telefononi 800-462-7585.

Last Updated: 
04/24/2013 - 15:41
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top