Federal Emergency Management Agency

Kohë e kufizuar për të mbijetuarit e Uraganit Sandy në New York për të vizituar 3 Qendrat e Fatkeqesisë për Rimëkëmbje

Main Content
Release date: 
01/25/2013
Release Number: 
NR-150

NEW YORK – Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në New York kan kohë deri në ora 18.00 E Shtunë, 2 Shkurt, 2013, që të kërkojnë ndihmë në Qendrat në Queens dhe Brooklyn.

Shteti New York dhe Agjensioni Federal për Menaxhim të Emergjencës me kujdes vëzhgon numrin vizitorëve në të gjitha qendrat e rimëkëmbjes. Numri i vizitoreve në këto tri qendra është zvogëluar që tregon se nevojat për informata dhe ndihmë gati se janë plotësuar. Gjer më tani më shumë se 11,000 të mbijetuar kanë vizituar të tri qendrat bashkarisht.

Tri qendrat do të pushojnë punën në ora 18.00 E Shtunë, 2 Shkurt, 2013, orari i punës së tyresi si dhe vendi ku janë është:

  • Social Security Building (Ndërtesa për Sigurim Social)

Gravesend

10 Bouck Court

Brooklyn,NY 11223

Orari: 8.00 – 18.00 E Henë deri E Shtunë

  • Community Church of the Nazarene ( Kisha Nazarene e Kumunitetit)

1414 Central Ave.

Far Rockaway, NY 11691

Orari: 8.00 – 18.00 Nga e Hëna deri të Shtunën dhe 09:00-deri 15.00 E Dielë 27 Janar 27

  • Sands Point Profesional Building

230 Beach 102nd St.

Rockaway Park, NY 11694

Orari: 8.00 – 18.00 Nga e Hëna deri të Shtunën dhe 09:00  - deri 15.00 E Dielë, 27 Janar 27

Gjithashtu, të gjitha qendrat për rimëkëmbje do të ndërprejnë punën të Dielen, 3 Shkurt ,2013

Të mbijetuarit që kanë nevojë për ndihmë mund të vizitojnë qendrat tjera që mbesin ende të hapura ne New York. Për të gjetur qendrën më të afert, keni në dispozicion opcionet e mëposhtme: Dërgoni me tekst tek DRC dhe ZIP CODE-in tek 43362 (4FEMA), dhe një mesazh tekst do t'ju kthehen me adresën. Poashtu mund të gjeni me internet Qendrat për Fatkeqesi: www.FEMA.gov/disaster-ricovery-centers.

Personat gjithashtu mund të gjejnë qendra të fatkeqësisë – dhe regjistrohen për ndihmë me FEMA – me internet www.DisasterAssistance.gov  apo nëpermes celularit  apo tabletes në m.fema.gov apo duke shkarkuar aplikacionin FEMA app. Të mbijetuarit gjithashtu mund të thërrasin 800-621-3362 (TTY 800-462-75850) Ata që perdorin 7-1-1 Relay apo Video Relay Servises (VRS) (Sherbimin Video Transmetues) te therrasin 800-621-3362 Thirrjet telefonike gratis janë të hapura nga 7.00 deri 13,00 Deri sa të ju informojmë ndryshe.

Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në New York kane afat deri me 27 Shkurt ,2013 për t’u regjistruar për ndihmë federale për fatkeqësi, e cila mund të përmbajë para per qira, riparimet e domosdoshme të shtëpive, humbjet e pasurisë personale dhe nevojat e tjera serioze të krijuara nga fatkeqësia që sigurimi nuk i mbulon.

Një asistencë me gjuhën në linjën e FEMA është në dispozicion për ata që kanë nevojë për shërbime të interpretimit në gjuhë të tjera përveç anglishtes apo spanjishtes. Telefononi: 866-333-1796.

Per më shumë lidhur me fatkeqësinë në New York’ ,www.fema.gov/sandy-albanian

 www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/26/2013 - 11:16
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top