Federal Emergency Management Agency

Qendrat e FEMA qe presin telefonatat Kthehen ne Orarin normal

Main Content
Release date: 
01/18/2013
Release Number: 
NR-142

NEW YORK - Qendrat e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Urgjencës do të kthehen në orët normale operative nga 07:00 e mëngjesit deri në orën 1:00 të mëngjesit EST, shtatë ditët e javës, duke filluar te Djelen, 20 Janar, 2013

Numuri i telefonit të ndihmës është 800-621-FEMA (3362) ose TTY 800-462-7585. Per 7-1-1 Relay ose Sherbime Video Relay (VRS), telefononi 800-621-3362.

Operatorët e FEMA janë të gatshëm për t'iu përgjigjur pyetjeve dhe të sigurojë informacion mbi llojet e ndihmës në dispozicion të viktimave te uraganit Sandy.

Ndihmë e shumëgjuhshme mund të merret për gjuhë të tjera përveç anglishtes dhe spanjishtes duke telefonuar FEMA në numrin falas të Asistences me Gjuhët tek  866-333-1796.

Viktimat mund të kontrollojne statusin e regjistrimit të tyre ose regjistrohen online në çdo kohë të ditës ose të natës në www.DisasterAssistance.gov, ose me smartfone ose tabletë tek siti m.fema.gov. Përveç kësaj, viktimat mund të kontrolloni statusin e aplikimit të tyre përmes sistemit të automatizuar Interactive Voice Response duke telefonuar 800-621-FEMA (3362).

Për më shumë informacione mbi Uraganin Sandy në Nju Jork, vizitoni: www.fema.gov/sandy-albanian, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy dhe www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/20/2013 - 09:22
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top