Federal Emergency Management Agency

Ka shumë arsye për të Aplikuar për një kredi SBA

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-141

NJU JORK - Arsyet kryesore pse viktimat e Uraganit Sandy në Nju Jork nuk aplikojnë për kredi katastrofe me interes të ulët ne SHBA Administrata e Businesit te Vogel është arsyeja perse ata duhet të aplikojnë - në ose para janarit 28 afati kohor.

"Unë nuk kam te drejtë dhe nuk kam biznesin tim ".

Shumica e kredive SBA shkojnë për individët dhe familjet, si dhe normat e interesit mund të jetë aq i ulët sa 1,688 për qind me kushtet deri në 30 vjet. Kredite për pronaret e shtepive ndihmojne per të paguar për riparimin ose zëvendësimin e dëmtimeve ne banesën e tyre primare. Kredi gjithashtu ndihmojë pronarët e shtëpive dhe qeraxhinjte të paguajnë për të zëvendësuar  per dëmtimet e pronës personale.

"Unë nuk dua kredi apo nuk mund të kualifikohem për një të tillë."

Paraqitja e aplikimit të kredisë, nuk i detyron njerëzit të pranojnë kredi, por aplikantët individuale dhe familjare duhet të plotësojne aplikimin e kredisë SBA para se të mund të konsiderohet për grante të tjera të caktuara nga FEMA dhe programet që mund të përfshijnë asistencë për fatkeqësi të lidhura me shpenzimet mjekësore dhe dentare, fatkeqësi të lidhura me riparimet e makinave, teshat dhe sendet shtëpiake. Plotësimi i kërkesës SBA siguron qe procesi i ndihmes federale per rikuperimin nga katastrofa vazhdon dhe se ju i mbani opsionet e hapura.

"Është shumë mundim për të plotësuar aplikimin."

 Merr më pak se 30 minuta për të plotësuar aplikimin. Aplikantët mund të marrin ndihmë një-në-një në çdo qendër te rikuperimit nga katastrofa apo nga cdo Qender te Rikuperimit te Biznesit SBA . Një mënyrë e thjeshtë, e shpejtë, dhe shumë e lehte për të përfunduar aplikimin është online, duke përdorur kërkesën elektronike të SBA-së kredisë. Shko tek    https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Plus, ju mund të merrni një informacion mbi statusin e aplikimit tuaj duke telefonuar 800-659-2955 (800-877-8339 për të shurdhër dhe per ata me vështirësi ne dëgjim).

"Por unë jam qera marrës dhe jo pronar shtëpije."

Qera marrësit të cilët kanë nevojë për të riparuar ose për të zëvendësuar artikuj thelbësore te humbur në Uraganin Sandy mund të marrin ndihmë nga SBA. Qera marresit mund të kualifikohen për kredi SBA afat-gjatë, me interes të ulët për të riparuar ose zëvendësuar sende personale të pronës, të tilla si veshje, mobilje, makina, apo pajisje të dëmtuara apo të shkatërruara nga katastrofa.

"Unë jam duke pritur shlyrjen nga kompanija e sigurimit."

Viktimat nuk duhet të presin për të zgjidhur me kompanitë e tyre të sigurimit para se të aplikojne për kredi SBA te ndihmes nga katastrofa. Nëse një viktime nuk e di se c'pjese e humbjes së tyre do të mbulohet nga sigurimi ose nga burime të tjera, SBA do të konsiderojë marrjen e një kredi për një humbje të tërësishme deri në kufijtë e saj të kredisë, me kusht që huamarrësi te bie dakord për të përdorur të ardhurat e sigurimeve për të zvogëluar ose shlyer kredine e tyre me SBA. 

 "Unë jam pronar, por kjo nuk është vendbanimi im kryesor".

Nëse prona juaj është përdorur si një pjesë normale e biznesit tuaj, si pronë me qira, ju mund të jeni të ligjshëm për të aplikuar si një pronar i biznesit. Ne ju sugjerojmë të paraqesni aplikimin tuaj dhe lejoni SBA që të vendosë.

"Pse te bezdisem me SBA, kur unë kam nevojë për të ngritur nivelin e shtëpinë time."

Në qoftë se kerkesa e kredise tuaj të katastrofës miratohet, ju mund të jeni të ligjshëm për fonde shtesë për të mbuluar koston e përmirësimeve që do të mbrojnë pronën tuaj kundër dëmimeve të ardhëshme. Shembuj të përmirësimeve përfshijnë ngritjen e shtëpisë tuaj, mbajtjen e mure, pendave, pompat e thithjes, etj

"Fqinjët tanë janë refuzuar për një kredi SBA dhe ata fitojnë më shumë se ne."

Mos bëni gabimin e perjashmitit të vetes tuaj.  Situata e secilit është unike për ta dhe SBA do të punojë me ju, nëse ju mendoni se ju mund të keni një problem për t'u kualifikuar për kredi.  Mos harroni, nëse një pronar ose qiramarrësi nuk mund të kualifikohen për kredi SBA, ata do të referohen përsëri në FEMA për shqyrtim te nje granti shtesë.

Përfaqsuesit e shërbimi ndaj klientit te SBA janë në dispozicion për të nxjerrë ose per të pranuar aplikime per kredi me interest të ulët per katastrofen dhe t'ju jape përgjigje pyetjeve në të gjitha qendrat e rikuperimit FEMA te Shtetit te Nju Jorkut si dhe Qendrat e rikuperimit të biznesit SBA. Për të gjetur qendrën më të afërt të rikupurimit, visitoni www.sba.gov ose telefononi 800-659-2955 (800-877-8339 për të shurdhet apo ato me vështiresi në dëgjim).

Për të gjetur qendrën më të afërt të rikuperimit, klikoni në faqen e internetit  www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers ose, në tabletë apo smartfonë, shkoni tek siti m.fema.gov. Ju gjithashtu mund të tekstit "DRC" dhe zip kodin tuaj në 43362 (4FEMA). Për shembull, nëse keni jetuar në Staten Island, ju do te dergoni tekstin:  “DRC 10301.” Ose telefononi 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

Aplikuesit gjithashtu mund të aplikojnë nëpërmes internetit dike përdorur Format Elektronike nëpërmes faqes së sigurtë të internetit https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA Më shumë informacion është në dispozicion duke telefonuar Sherbimin ndaj klienteve te SBA ne numrin falas, 800-659-2955 (800-877-8339 për të shurdhër dhe per ata me veshtiresi ne dëgjim). Mund te kerkoni ndihme edhe me ane te email ne kete adrese DisasterCustomerService@sba.gov ose duke vizituar www.sba.gov.

Për më shumë nformata lidhur me Uraganin Sandy www.fema.gov/sq/news-releases.

Last Updated: 
01/23/2013 - 10:09
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top