Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 4, 2013
News Release
ATLANTA – Administrata Amerikane e Bizneseve të Vogla e ka shtyrë afatin përfundimtar për të mbijetuarit e Uraganit Sandy në Nju Jork për dorëzimin e aplikimeve për dëme fizike deri në datë 29 mars 2013.   
March 1, 2013
News Release
ATLANTA – The U. S. Small Business Administration has extended the deadline for Hurricane Sandy survivors in New York to return applications for physical damage to Mar. 29, 2013.
February 28, 2013
News Release
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 30 ditore për regjistrimin e të mbijetuarve për ndihmë federale për rast katastrofe. Si një nga zonat me popullsi më të dendur në vend, në Nju Jork FEMA-s përballet me shumë sfida unike. Agjencia, së bashku me partnerët shtetërorë dhe federalë si dhe organizatat vullnetare, shtyn afatin e regjistrimit me 30 ditë të tjera me qëllim që t'u shërbejë sa më mirë të mbijetuarve të Uraganit Sandy në Nju Jork.  
February 25, 2013
News Release
Kredia nga SBA për rast katastrofe mund të jetë punë me mend
February 21, 2013
News Release
Mbeten më pak se dy javë kohë për t'u regjistruar për ndihmë për katastrofën                                                                                                    NJU JORK – Ndihma për katastrofën fillon me regjistrimin pranë Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave (FEMA) dhe afati përfundimtar i datës 27 shkurt po afrohet.
January 31, 2013
News Release
NJU JORK – Të gjitha qendrat e ndihmës për katastrofën në Nju Jork do të ndërpresin ofrimin e shërbimeve gjatë ditëve të diela duke filluar nga data 3 shkurt 2013. Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në Nju Jork mund të vazhdojnë të marrin ndihmë nga e hëna në të shtunë pranë çdo qendre të ndihmës.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top