Federal Emergency Management Agency

Wydłużono termin rejestracji w FEMA dla nowojorczyków poszkodowanych przez Sandy

Main Content
Release date: 
03/27/2013
Release Number: 
NR-194

NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 15-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar huraganu Sandy.

Obecny termin rejestracji w FEMA i zwracania wniosków o pożyczkę celową z SBA upływa 13. kwietnia.

Osoby fizyczne mogą składać wnioski przez Internet pod adresem www.DisasterAssistance.gov lub przez smartfon lub tablet na stronie m.fema.gov. Można też skorzystać z linii telefonicznej FEMA pod numerem 800-621-3362 (głos, 7-1-1/Relay) lub (TTY) 800-462-7585. Linia telefoniczna działa w godzinach od 7:00 do 22:00 czasu EDT przez siedem dni w tygodniu.

Osoby poszkodowane przez huragan Sandy powinny wykorzystać wszelkie dostępne źródła pomocy.

Rejestracja w FEMA to posunięcie o kluczowym znaczeniu.

Osoby, które do tej pory zwlekały z rejestracją, powinny zgłosić się jak najszybciej po pomoc. Rejestracja w FEMA jest pierwszym warunkiem otrzymania pomocy federalnej oferowanej przez FEMA i partnerską agencję SBA.

Władze miasta i stanu Nowy Jork przygotowały plany wykorzystania funduszy federalnych w celu pomocy właścicielom nieruchomości, małym firmom i wspólnotom w usuwaniu zniszczeń wywołanych przez trzy huragany: Sandy, Irene i Lee. Plany podlegają nadzorowi Urzędu mieszkalnictwa i rozwoju miast (HUD). Rejestracja w FEMA jest pierwszym krokiem do zakwalifikowania do dalszych zapomóg i innych form pomocy, niezależnych od środków przyznanych przez władze miasta i stanu Nowy Jork.

Osoby, które po rejestracji otrzymają wniosek o przyznanie nisko oprocentowanej pożyczki celowej z SBA, powinny wypełnić i zwrócić ten wniosek. Może on być warunkiem otrzymania dodatkowej pomocy z FEMA.

Pomoc z FEMA jest oferowana w następujących formach:

  • Pomoc w wynajęciu lokalu: Tymczasowe dofinansowanie wynajmu lokalu pomaga właścicielom domów przetrwać okres do zakończenia remontu lub odbudowy uszkodzonego domu, a najemcom — aż będą mogli powrócić do poprzednio zajmowanego lokalu albo znaleźć nowy.
  • Remont budynku: Oferowane są zapomogi dla właścicieli domów usuwających zniszczenia po huraganie, które nie są objęte ubezpieczeniem. Dom ma być w założeniu bezpieczny, higieniczny i funkcjonalny.
  • Inne potrzeby: Oferowane są zapomogi na pokrycie niezbędnych wydatków i potrzeb bytowych. Obejmuje to koszty medyczne, dentystyczne i pogrzebowe, odtworzenie majątku ruchomego, koszty transportu, przeprowadzki i składowania oraz inne wydatki uwzględnione w przepisach.

Składanie wniosku o pożyczkę celową z SBA

Ze złożeniem wniosku o pożyczkę z SBA nie trzeba czekać do rozstrzygnięcia zgłoszenia szkód przez firmę ubezpieczeniową. Jest to korzystne, gdy po czasie okaże się, że wysokość odszkodowania nie wystarcza do pokrycia szkód.

Właściciele nieruchomości mogą otrzymać nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości do 200 000 dolarów z przeznaczeniem na remont lub odbudowę domu zniszczonego w kataklizmie. Właścicielom i najemcom domów może przysługiwać także do 40000 dolarów na odtworzenie majątku ruchomego. Firmy i prywatne organizacje non-profit mogą pożyczyć do 2 mln dolarów na naprawę lub odtworzenie zniszczonego majątku.

Aby złożyć wniosek o nisko oprocentowaną pożyczkę z SBA, można skorzystać z formularza na stronie https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Poszkodowani mogą też udać się bezpośrednio do terenowego punktu obsługi SBA lub do centrum pomocy dla firm. Najbliższe centrum można zlokalizować na stronie FEMA.gov/disaster-recovery-centers lub wysyłając SMS o treści DRC z dodatkiem kodu pocztowego na numer 43362.

W celu otrzymania pomocy można dzwonić na numer biura obsługi SBA: 800-659-2955

(TTY 800-877-8339) lub kontaktować się przez e-mail: DisasterCustomerService@sba.gov.

Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Nowego Jorku zawierają strony www.fema.gov/sandy-polski, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

 

Last Updated: 
03/27/2013 - 15:27
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top