Federal Emergency Management Agency

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan Sandy w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
03/26/2013
Release Number: 
FS-26

 

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, jej partnerzy federalni, władze stanu i władze lokalne oraz organizacje społeczne pracują usilnie nad tym, by nieść pomoc nowojorczykom poszkodowanym przez huragan Sandy.

 

Pomoc w żywotnych potrzebach

 

Porady prawne dla ofiar huraganu

 

Rada adwokacka stanu Nowy Jork udostępniła specjalną linię telefoniczną z bezpłatnymi poradami prawnymi dla ofiar huraganu Sandy. Linia działa pod numerem 800-699-5636 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

Pomoc dla bezrobotnych

 

Uprawnieni poszkodowani mogą ubiegać się o pomoc dla bezrobotnych w terminie do 29. marca. Należy dzwonić na numer 888-209-8124

(w obrębie stanu) lub 877-358-5306 (spoza stanu).

 

Telefoniczna pomoc psychologiczna

 

Pod bezpłatnym numerem wielojęzycznej linii telefonicznej 800-985-5990, czynnej przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i we wszystkie dni w roku, można uzyskać wsparcie psychologiczne i porady w trudnych sytuacjach. Poszkodowani mogą też wysłać SMS o treści TalkWithUs (pomoc w języku angielskim) lub Hablanos (pomoc w języku hiszpańskim) na numer 66746.

 

Więcej informacji na temat telefonicznej pomocy psychologicznej oraz wartościowe porady i materiały można znaleźć na stronie disasterdistress.samhsa.gov.

Dodatkowe źródła pomocy

 

Amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD)

 

HUD prowadzi programy pomagające w spełnieniu potrzeb mieszkaniowych rodzin, które zostały pozbawione domów przez huragan Sandy. Dodatkowe informacje zawiera strona portal.hud.gov/hudportal/HUD.

 

Fundusz remontowy dla ofiar klęski żywiołowej (Disaster Homeownership Repair and Rebuilding Fund)

 

Gubernator Cuomo wyasygnował fundusz grantów w wysokości 10000 dolarów dla poszkodowanych, którzy otrzymali zapomogi z FEMA w maksymalnej wysokości, ale nadal mają niezrealizowane potrzeby. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem

855-697-7263.

 

National Grid

 

National Grid oferuje zapomogi do 1000 dolarów dla klientów, którzy ponieśli szkody materialne i stracili ujęcie gazu w wyniku huraganu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 877-696-4743.

 

Wywóz szlamu i gruzów

i likwidacja grzyba i pleśni

 

Uprawnieni wnioskodawcy, którzy potrzebują pomocy z wywozem szlamu i gruzu oraz likwidacją świeżo powstałej pleśni, powinni skontaktować się z lokalną linią informacyjną. Poszkodowani z hrabstw Bronx, Kings, New York, Queens i Richmond powinni dzwonić na numer 3-1-1. Poszkodowani z hrabstw  Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester mogą korzystać z numeru 2-1-1.

Twoja firma ucierpiała w następstwie huraganu?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki celowe w wysokości do 2 mln dolarów z Amerykańskiego Urzędu ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA) https://disasterloan.sba.gov/ELA

800-659-2955 (TTY 800-877-8339)

 

Dodatkowe źródła pomocy dla przedsiębiorstw

 

Community Development Corporation of Long Island (hrabstwo Suffolk)

631-471-1215 wew. 19, pon.-pią. 9:00 - 17:00

 

Empire State Development Agency

www.empire.state.ny.us/sandyassistance.asp

855-697-7263

 

New York State Small Business Emergency Loan Fund (pożyczki do 25 000 dolarów)

www.esd.ny.gov

855-697-7263

Last Updated: 
03/26/2013 - 16:43
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top