Main Content

FEMA poszukuje kandydatów do Youth Preparedness Council [Młodzieżowej Rady Gotowości]

Main Content
Release date: 
03/26/2013
Release Number: 
NR 193

NEW YORK – Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) poszukuje kandydatów na członków Youth Preparedness Council.

Youth Preparedness Council daje młodym liderom możliwość wzięcia udziału w pracy uznanej narodowej organizacji. Inną korzyścią jest ukończenie projektu gotowości młodzieżowej, który wybiorą.               

Członkowie Rady mają szansę dowiedzieć się o przygotowaniach do klęsk żywiołowych od liderów FEMA i innych krajowych organizacji zajmujących się przygotowywaniem młodzieży.

Ci, którzy zostaną wybrany będą uczestniczyć w szczycie Rady Młodzieży Gotowości, spotkaniu z kierownictwem zarządzania kryzysowego w celu omówienia kroków zmierzających przygotowania członków naszych społeczności do zabezpieczenia się przed wystąpieniem wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w krajowych, regionalnych, stanowych i lokalnych spotkaniach przygotowawczych.

Od uczestników oczekuje się reprezentowania podejścia młodzieży do kwestii związanych z gotowością na wystąpienie klęski i przekazywania informacji w społecznościach, których żyją. Każdy członek rady ma za zadanie opracować i wypełnić jeden interesujący go/ją projekt związany z gotowością na wystąpienie klęski żywiołowej w swojej społeczności. Oprócz udziału w szczycie w lecie 2013 roku, członkowie Rady mogą uczestniczyć w krajowych, regionalnych, stanowych, plemiennych i lokalnych spotkaniach przygotowawczych, na których mogą omówić podjęte przez siebie działania.

Oczekuje się, że uczestnicy będą spotykali się z FEMA na bieżąco za pośrednictwem telekonferencji w celu umożliwienia im zapewnienia swego wkładu w strategie, inicjatywy i projekty przez cały czas trwania ich kadencji.

Osoby w wieku pomiędzy 12 i 17 rokiem życia zaangażowane w przygotowania indywidualnych i środowiskowych projektów zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi zachęcane są do ubiegania się o członkostwo w Youth Preparedness Council.

Osoby indywidualne mogą ubiegać się w imieniu własnym lub mogą być nominowane przez osoby dorosłe zaznajomione z ich pracą w tej dziedzinie.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie muszą złożyć wypełniony wniosek, oraz dołączyć uzasadnienie i list polecający. List polecający może napisać dowolna osoba dorosła, np. rodzic, opiekun, ratownik, lub nauczyciel.

Wnioski oraz materiały muszą wpłynąć do godziny 23:59 czasu wschodniego w dniu 19 kwietnia, 2013 r., aby zostały wzięte pod uwagę.

Członkowie Rady zostaną wybrani na podstawie ofert i ogłoszony w maju 2013 roku. Po wybraniu, członkowie zasiądą w Radzie przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejny rok, na podstawie formalnego wniosku FEMA.

Więcej informacji na temat Youth Preparedness Council i pracy FEMA związanej z przygotowaniem młodzieży do wystąpienia klęsk żywiołowych oraz formularze wniosków dostępne sa pod adresem www.ready.gov/youth-preparedness.

 

Last Updated: 
03/26/2013 - 16:05
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: