Federal Emergency Management Agency

Usuwanie szkód spowodowanych przez huragan Sandy w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
03/23/2013
Release Number: 
NR-192

NEW YORK — Pomoc dla osób, które ucierpiały na skutek huraganu Sandy w Nowym Jorku:

 • Ponad $3 miliardy dolarów w płatnościach w ramach programu National Flood Insurance Program (Narodowego Programu Ubezpieczeń od Powodzi) dla osób ubezpieczonych
 • Ponad $935 miliardów dolarów w dotacjach FEMA zatwierdzonych dla osób indywidualnych oraz rodzin
  • Prawie $805 milionów dolarów przeznaczonych na pomoc mieszkaniową
  • Ponad $130 milionów dolarów przeznaczonych na inne potrzeby
 • Prawie $1,3 miliarda dolarów w pożyczkach SBA dla ofiar klęski zatwierdzonych dla właścicieli domów, lokatorów i biznesów
 • Ponad $740 milionów dolarów zatwierdzonych na dotacje pomocy na cele publiczne FEMA dla społeczności i wybranych organizacji non-profit służących pomocą społecznościom, w których działają
 • 270222 osób skontaktowało się z FEMA w poszukiwaniu pomocy lub informacji
 • Przeprowadzono 182 005 inspekcji domów
 • 172,589 osób odwiedziło Centra Pomocy Ofiarom Katastrof
 • Usunięto 5,6 miliona yardów sześciennych śmieci
 • Ponad 500 organizacji skupiających woluntariuszy włączyło się w wysiłki związane z usuwaniem szkód
 • Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przekazywane były w 26 językach

Mieszkańcy Nowego Jorku mogą zarejestrować się w FEMA i odesłać swoje wnioski o przyznanie niskooprocentowanych pożyczek z U.S. Small Business Administration (Administracji Małej Przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych) do 29 marca.

Last Updated: 
03/26/2013 - 15:51
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top