Federal Emergency Management Agency

FEMA wydłuża program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA) w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
03/22/2013
Release Number: 
NR-191

NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o czternaście dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki programowi zakwalifikowane osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy, które nie mogą na razie powrócić do swych domów, mają prawo zamieszkiwać w hotelach i motelach uczestniczących w programie.

Nową datę wymeldowania z hoteli osób objętych programem TSA wyznaczono na 14. kwietnia 2013. FEMA skontaktuje się telefonicznie z osobami, których dotyczy wydłużenie pobytu i powiadomi je indywidualnie o nowej dacie wymeldowania.

Dzięki programowi finansowania tymczasowych lokali zastępczych osoby, których domy ucierpiały w znacznym stopniu lub zostały zniszczone na skutek huraganu Sandy, mogą przez pewien czas zamieszkiwać w hotelach. Koszty wynajmu pokoju i powiązane podatki są pokrywane bezpośrednio przez FEMA.

Wydłużenie terminu umożliwi jego beneficjentom dalsze pozostawanie w hotelach w czasie, gdy FEMA oraz partnerzy agencji na szczeblu stanowym i lokalnym starają się zorganizować lokale nadające się do stałego zamieszkania. Wszyscy beneficjenci programu TSA nadal zamieszkujący w hotelach przejdą weryfikację pod kątem dalszej możliwości uczestniczenia w nim.

FEMA systematycznie współpracuje z władzami stanu, urzędami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi, pomagając wnioskodawcom w znalezieniu odpowiednich lokali do stałego zamieszkania.

Program nie przewiduje finansowania posiłków, połączeń telefonicznych ani żadnych innych kosztów. Beneficjenci we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowania powyżej przydzielonego limitu. Program nie pokrywa kosztów hotelowych powstałych we wcześniejszym okresie.

Last Updated: 
03/26/2013 - 15:45
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top