Federal Emergency Management Agency

Najemcy powinni wypełnić i złożyć wniosek do SBA

Main Content
Release date: 
03/19/2013
Release Number: 
NR-190

NOWY JORK – Najemcy domów z Nowego Jorku mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych zapomóg z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Aby przekonać się, czy istnieje możliwość otrzymania pomocy, należy wypełnić i złożyć wniosek o pożyczkę celową z amerykańskiego Urzędu ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA).

Nikt nie ma obowiązku przyjmowania przyznanej pożyczki z SBA. Ale na podstawie informacji zawartych w tym wniosku FEMA może zakwalifikować wnioskodawcę do objęcia szeregiem innych programów pomocy dla najemców.

— Najemcy stanowią ważny budulec nowojorskiej społeczności, a ich powrót do normalności jest ściśle związany z losem Nowego Jorku — powiedział Michael F. Byrne, federalny koordynator FEMA w Nowym Jorku. — Wielu najemców już zarejestrowało się w FEMA i wielu z nich już korzysta z pomocy.

Najemcy, podobnie jak właściciele domów mogą otrzymać od FEMA pomoc w ramach programu Other Needs Assistance, przeznaczonego dla poszkodowanych mających żywotne potrzeby nieobjęte ubezpieczeniem lub objęte nim w niedostatecznym stopniu. Poszkodowani muszą pamiętać, że warunkiem otrzymania pomocy w programie Other Needs Assistance jest uprzednie wypełnienie i oddanie wniosku o pożyczkę z SBA.

Na co można wykorzystać zapomogi:

  • Odkupienie lub naprawa niezbędnych sprzętów utraconych bądź zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, elementów wyposażenia domu, jak meble i sprzęt AGD oraz narzędzi i sprzętu używanych przez osoby samozatrudnione do wykonywania zawodu.
  • Podstawowe i, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowe środki lokomocji zniszczone w wyniku klęski żywiołowej
  • Wydatki medyczne i dentystyczne w następstwie klęski żywiołowej
  • Wydatki pogrzebowe w następstwie klęski żywiołowej

Najemcy, którzy chcą skorzystać z pożyczki SBA, mogą otrzymać do 40 000 dolarów na pokrycie szkód na majątku osobistym.

Termin składania wniosków o pomoc z FEMA i o pożyczkę celową z SBA upływa 29. marca 2013.

Najprostszym sposobem złożenia wniosku jest użycie internetowej aplikacji SBA. Aplikacja jest dostępna na stronie https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem centrum pomocy SBA dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej: 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Alternatywnie można uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov lub korzystając ze strony sba.gov.                                                          

Osoby fizyczne mogą rejestrować się w FEMA przez Internet na stronie DisasterAssistance.gov lub z użyciem smartfonu/tabletu na stronie m.fema.gov. Można też skorzystać z telefonu pod numerem 800-621-3362 (głos, 7-1-1/Relay) lub

TTY 800-462-7585. Dostępna obsługa w różnych językach.  Aby uzyskać pomoc w języku innym niż angielski i hiszpański, należy skorzystać z bezpłatnej wielojęzycznej linii telefonicznej FEMA pod numerem 866-333-1796.Linie telefoniczne działają w godzinach od 7:00 do 22:00 czasu EDT przez siedem dni w tygodniu.

Last Updated: 
03/26/2013 - 15:42
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top