Federal Emergency Management Agency

Do zarejestrowania się z FEMA pozostały dwa tygodnie

Main Content
Release date: 
03/16/2013
Release Number: 
NR-188

NOWY JORK – Osoby, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy mają dwa tygodnie na zarejestrowanie się do uzyskania pomocy i odesłanie wniosków na niskooprocentowane pożyczki z U.S. Small Business Administration.

Obydwa terminy upływają w dniu 29 marca.

FEMA zachęca wszystkie osoby, które poniosły szkody w wyniku wystąpienia huraganu Sandy do zarejestrowania się, włącznie z osobami posiadającymi ubezpieczenia. Ubezpieczenie może nie pokryć wszystkich szkód.

13 objętych pomocą powiatów to: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester.

Federalna pomoc dla osób indywidualnych i rodzin, które ucierpiały na skutek katastrof może obejmować pieniądze na wynajem mieszkań, przeprowadzenie niezbędnych napraw domów, odzyskanie utraconych w wyniku katastrofy rzeczy osobistych oraz inne potrzeby związane z katastrofą, nieobjęte ubezpieczeniem.

Istnieje wiele możliwości zarejestrowania się.

  • W sieci pod adresem www.DisasterAssistance.gov.
  • Poprzez smartfon lub tablet, pod adresem m.fema.gov lub pobranie aplikacji FEMA.
  • Dzwoniąc pod numer 800-621-3362 (linia zwykła i serwis 7-1-1/Relay) lub TTY 800-462-7585.
  • Bezpłatne numery obsługiwane są w godzinach od 7:00 do 22:00 czasu wschodniego, 7 dni w tygodniu aż do odwołania.

Ofiary katastrofy, który otrzymały od SBA wnioski o przyznanie niskooprocentowanych pożyczek po zarejestrowaniu się w FEMA powinny je wypełnić i odesłać nawet jeśli nie planują zaciągnąć tego rodzaju pożyczek. Wypełnienie wniosku wnioskodawcy mogą zakwalifikować się na uzyskanie dodatkowych dotacji z FEMA. Nie wypełniając i nie odsyłając wniosków ofiary katastrofy mogą potencjalnie rezygnować z bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na usuwanie szkód. 

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie go w sieci za pośrednictwem elektronicznej aplikacji umożliwiającej ubieganie się o pożyczki SBA. Należy wejść na stronę https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Ofiary katastrofy mogą uzyskać aktualne informacje dotyczące etapu rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki dzwoniąc pod numer 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Przedstawiciele Działu Obsługi Klienta SBA wydają i przyjmują wnioski na niskooprocentowane pożyczki dla ofiar katastrof i udzielają na pytania zainteresowanych we wszystkich centrach pomocy FEMA dla ofiar katastrof oraz w placówkach pomocy SBA udzielających pomocy dla biznesów na terenie stanu Nowy Jork. Aby znaleźć najbliższe centrum pomocy dla biznesów, należy odwiedzić www.sba.gov lub zadzwonić pod numer 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wysiłków zmierzających w kierunku usunięcia skutków katastrofy w Nowym Jorku należy odwiedzić następujące strony: www.fema.gov/sandy-polski, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
03/26/2013 - 15:35
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top