Main Content

Wydłużono terminy rejestracji w FEMA i programu zakwaterowania tymczasowego w Nowym Jorku

Release date: 
01/25/2013
Release Number: 
NR-149

NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 30-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar klęski żywiołowej. Nowy termin rejestracji dla poszkodowanych przez huragan Sandy w Nowym Jorku został ustalony na 27. lutego. FEMA zaaprobowała też 14-dniowe wydłużenie programu Transitional Sheltering Assistance (TSA), służącego pokryciu kosztów tymczasowego zakwaterowania. Nowy termin zwolnienia pokoi hotelowych wynajętych w ramach tego programu przeniesiono na niedzielę 10. lutego.

Termin rejestracji

Dzięki wydłużeniu terminu rejestracji do 27. lutego osoby poszkodowane w 13 hrabstwach Nowego Jorku wyznaczonych do objęcia pomocą fed

eralną zyskają dodatkowe 30 dni na rejestrację w FEMA i złożenie wniosku o nisko oprocentowaną pożyczkę celową z SBA, który to wniosek jest ważnym elementem całego postępowania w FEMA. Wyznaczone hrabstwa to: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester.

Mieszkańcy tych hrabstw, którzy ponieśli szkody w wyniku huraganu Sandy, powinni rejestrować się w FEMA nawet w przypadku, gdy mają własne ubezpieczenie. Zarejestrowanie się w terminie pozwoli uniknąć niedoboru środków finansowych, gdyby się okazało, że suma ubezpieczenia jest niewystarczająca lub zakres szkód większy niż sądzono.

Zarejestrowane osoby mogą kwalifikować się do otrzymania zapomóg ze środków federalnych na pokrycie różnych wydatków związanych ze skutkami klęski  żywiołowej, jak wynajem lokalu zastępczego, podstawowe naprawy w domu, odzyskanie utraconych sprzętów oraz inne wydatki nieobjęte zwykłym ubezpieczeniem.

Po złożeniu wniosku o pożyczkę celową z funduszy SBA właściciele domów mogą otrzymać środki w wysokości do 200 000 dolarów na remont lub odbudowę lokalu będącego ich głównym miejscem zamieszkania. Właścicielom i najemcom domów może przysługiwać także do 40000 dolarów na odtworzenie majątku ruchomego. Firmy i prywatne organizacje non-profit mogą pożyczyć do 2 mln dolarów na naprawę lub odtworzenie zniszczonego majątku.

Termin programu zakwaterowania tymczasowego

Dzięki programowi Transitional Sheltering Assistance zakwalifikowane osoby, których domy zostały poważnie uszkodzone lub zniszczone przez huragan Sandy, mogą przez pewien czas zakwaterować się w hotelu na koszt FEMA.

Wydłużenie terminu umożliwi jego beneficjentom dalsze pozostawanie w hotelach w czasie, gdy FEMA oraz partnerzy agencji na szczeblu stanowym i lokalnym starają się zorganizować lokale nadające się do stałego zamieszkania. Wszyscy beneficjenci programu TSA nadal zamieszkujący w hotelach przejdą weryfikację pod kątem dalszej możliwości uczestniczenia w nim.

FEMA systematycznie współpracuje z władzami stanu, urzędami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi, pomagając wnioskodawcom w znalezieniu odpowiednich lokali do stałego zamieszkania.

Pomoc nie obejmuje posiłków, kosztów rozmów telefonicznych ani innych kosztów doraźnych; wnioskodawcy we własnym zakresie ponoszą koszty zakwaterowania przekraczające ustalony limit. Program nie obejmuje także zwrotu kosztów hotelowych poniesionych wcześniej.

Sposób rejestracji

Osoby fizyczne mogą rejestrować się na stronie internetowej www.DisasterAssistance.gov albo za pomocą smartfonu lub tabletu na stronie m.fema.gov lub za pośrednictwem pobranej aplikacji FEMA.

Poza tym można dzwonić na numer 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Osoby korzystające z usługi 7-1-1 Relay lub VRS mogą dzwonić pod numer 800-621-3362. Bezpłatne linie telefoniczne działają od 7:00 rano do 1:00 w nocy czasu EST przez siedem dni w tygodniu aż do odwołania.  Dla osób, które nie władają językiem angielskim lub hiszpańskim dostępna jest wielojęzyczna linia telefoniczna FEMA. Linia działa pod numerem: 866-333-1796.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu rejestracji, statusu wniosku oraz dostępnych form pomocy dla ofiar klęski żywiołowej, można udać się osobiście do okolicznego centrum kryzysowego lub porozumieć się z FEMA.

Osoby chcące trafić do najbliższego centrum kryzysowego mogą skorzystać z kilku możliwości. Mogą wysłać SMS o treści „DRC (kod pocztowy)” na numer 43362 (4FEMA). W zwrotnej wiadomości otrzymają adres. Mogą też użyć internetowego lokalizatora centrów kryzysowych na stronie www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Więcej informacji na temat pomocy dla ofiar klęski żywiołowej w Nowym Jorku zawiera strona www.fema.gov/sandy-polski, :www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

Pomoc dla ofiar klęski żywiołowej jest zapewniana wszystkim bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w języku angielskim lub status ekonomiczny. Wszelkie dostrzeżone przypadki dyskryminacji należy zgłaszać za pomocą bezpłatnej linii telefonicznej FEMA pod numerem 800-621-FEMA (3362). TTY: 800-462-7585. Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili nasze możliwości przygotowywania i ochrony obywateli przed zagrożeniami, jak również reagowania i łagodzenia skutków zagrożeń oraz wyrównywania strat.

Last Updated: 
01/26/2013 - 09:57
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: