Federal Emergency Management Agency

OŚRODKI ODBUDOWY PO KATASTROFIE W BAY HEAD I NEWARK, KTÓRE KOŃCZĄ DZIAŁALNOŚĆ W TYM TYGODNIU.

Main Content
Release date: 
01/14/2013
Release Number: 
4086 - NR 084

TRENTON, N.J. — Osrodki odbudowy po katastrofie, które mieściły się w Bay Head Fire Station (Placówka Straży Pożarnej)  Nr 1 w Bay Head i w Willing Heart Community Center (Ośrodek Społeczno-Kulturalny) w Newark kończą działalność w sobotę, 12 stycznia o godz. 7:00 wieczorem (19:00).

Pracownicy urzędów stanowych i federalnych śledzą liczbę interesantów odwiedzających ośrodki w różnych częściach stanu. W ciągu ostatnich kilku tygodni liczba osób zgłaszających się po pomoc   w ośrodkach Bay Head i Newark znacznie się zmiejszyła, co świadczy o tym,  że potrzeby poszkodowanych na tym terenie w zakresie informacji  zostały w większości  zaspokojone. 

Od 16 listopada, czyli od momentu, kiedy ośrodek odbudowy po katastrofie w Bay Head został otwarty, odwiedziło go prawie 2 000 poszkodowanych przez huragan „Sandy”.

Ośrodek w Newark od dnia jego otwarcia, czyli od 11 listopada, odwiedziło ponad 1000 poszkodowanych.

Ci,  którzy chcą udać się do ośrodka odbudowy po katastrofie w rejonie Bay Head, mogą pójść do ośrodków w Brick i Belmar pod adresami:

Brick Township Civic Center (Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Brick)

270 Chambers Bridge Road

Brick, NJ 08723

               

Belmar Municipal Building (budynek Urzędu Miasta)

601 Main St.

Belmar, NJ 07719

Ci,  którzy chcą udać się do ośrodka odbudowy po katastrofie w rejonie Newark mogą pójść do Jersey City regional center (regionalny ośrodek New Jersey) pod adresem:

Hudson County Government Building 

(budynek urzędu hrabstwa Hudson)
            (dawniej budynek  banku  Provident Bank)

830 Bergen Ave.

Jersey City, NJ 07306

Pracownicy FEMA w tych ośrodkach mogą wyjaśnić otrzymane pisma, pomóc poszkodowanym  w znalezieniu tymczasowych mieszkań, jeżeli ich podstawowe miejsca zamieszkania zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone, sprawdzić status wniosków o pomoc lub skierować poszkodowanych do innych agencji, które mogłyby udzielić dodatkowej pomocy.

Poszkodowani przez huragan mogą także konsultować się z przedstawicielami Small Business Administration  (Administracja Małymi Biznesami) w sprawie niskoprocentowych pożyczek na odbudowę  lub naprawę po katastrofie swoich domów.  Mogą oni także porozmawiać ze specjalistami FEMA od łagodzenia skutków katastrof, którzy doradzą, jak w sposób ekonomiczny przeprowadzić odbudowę i naprawy stosując technologie zmniejszające uszkodzenia własności w razie przyszłych katastrof.

Osoby poszkodowane mogą rejestrować się po pomoc i śledzić status swoich wniosków online na stronie DisasterAssistance.gov, lub używając smart phone lub tabletu pod adresem m.FEMA.gov. Przez telefon lub 711/VRS (osoby używające amerykańskiego jęz. migowego) prosimy dzwonić na numer 800-621-FEMA (3362), dla niesłyszących/niemówiących  800-462-7585.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Informacje na temat FEMA w Internecie można uzyskać na stronach  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema.  Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

 

Last Updated: 
01/14/2013 - 18:45
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top