Main Content

ZACZYNAM OD ZGŁOSZENIA SIĘ DO FEMA. DLACZEGO KONTAKTUJE SIĘ ZE MNĄ SBA?

Main Content
Release date: 
12/27/2012
Release Number: 
4086 - 071

TRENTON, N.J. — Niektóre z osób poszkodowanych przez huragan Sandy, które zwracają się o pomoc w związku z katastrofą zastanawiają się, dlaczego otrzymują formularze wniosków o pożyczkę z amerykańskiej Administracji do spraw Małych Firm (SBA).

Otrzymanie formularza wniosku o pożyczkę jest elementem procedury, rozpoczynającej się w momencie zarejestrowania w Federalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego wniosku o pomoc w związku z katastrofą.

Zarejestrowane wnioski o pomoc z FEMA są oceniane na podstawie zawartych w nich informacji i stosownie do wyników oceny podejmowana jest decyzja o przyznaniu pomocy. Pomoc może polegać na przyznaniu środków na najważniejsze naprawy lub odkupienie składników majątku osobistego, takiego jak samochody, utraconych w wyniku katastrofy.

Do osób, które zakwalifikowano do niskooprocentowanych, długoterminowych pożyczek SBA są wysyłane formularze wniosków. Wypełnione wioski o pożyczkę SBA należy odesłać do 30 stycznia 2013 r.

Wypełnienie formularza wniosku i odesłanie dokumentów do SBA nie oznacza jednak, że wnioskodawca jest zobowiązany do przyjęcia pożyczki, jeśli ta zostanie mu zaoferowana. Osoby ubiegające się o przyznanie środków wykraczających poza pomoc mieszkaniową, muszą jednak ten wniosek złożyć.

Program Pomocy Indywidualnej FEMA może obejmować środki na  naprawę lub kupno takich składników majątku osobistego, jak ubrania, meble, samochody lub urządzenia które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie katastrofy.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Informacje na temat FEMA w Internecie można uzyskać na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema.  Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

 

Last Updated: 
12/27/2012 - 12:15
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top