Main Content

NIE GÓDŹMY SIĘ NA WYŁUDZENIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DLA OFIAR HURAGANU

Main Content
Release date: 
08/02/2013
Release Number: 
4086-199

TRENTON, N.J. -- Znakomita większość osób, które zarejestrowały się w FEMA i otrzymały wsparcie, zrobiły to wiedzione rzeczywistą potrzebą. Jednak milionowe kwoty przeznaczone na pomoc dla ofiar superhuraganu Sandy stały się, niestety, łakomym kąskiem dla oszustów wyłudzających pieniądze podatników.

Wyłudzenia podnoszą koszty pomocy dla prawdziwych ofiar klęski żywiołowej, ponieważ środki są bezpodstawnie kierowane do osób i podmiotów, które nie poniosły żadnych szkód.

Generalny Inspektor Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego rozpatruje doniesienia dotyczące oszustw, nadużyć i marnotrawstwa w zakresie kontraktów, programów i personelu FEMA. FEMA udostępnia bezpłatną linię telefoniczną do informowania o nadużyciach pod numerem 866-720-5721.

Podejrzenia oszustw i sprzeniewierzenia funduszy można też zgłaszać w Departamencie Sprawiedliwości USA. Są to przestępstwa zagrożone surowymi karami.

A oto przykłady doniesień zgłaszanych do biura Inspektora Generalnego FEMA:

  • Wnioskodawcy składający wnioski pod fałszywymi nazwiskami oraz spod wielu lub fałszywych adresów.
  • Wnioskodawcy zgłaszający straty, których nie ponieśli albo nieuprawniające do odszkodowania.
  • Wnioskodawcy, którzy nie wykorzystali środków z FEMA na zadeklarowane cele.
  • Urzędnicy wykorzystujący środki z FEMA do prywatnych celów.
  • Kradzieże czeków przekazanych przez FEMA.
  • Wnioskodawcy starający się ukryć podwójne odszkodowania z jednego tytułu: od FEMA i od własnego ubezpieczyciela.

Skargi i doniesienia można też zgłaszać listownie na adres:

National Center for Disaster Fraud

Baton Rouge, LA 70821-4909

Na stronie Inspektoratu Generalnego FEMA pod adresem www.oig.dhs.gov/ także można znaleźć łącze pozwalające zgłosić skargę pocztą elektroniczną. Osoby składające doniesienia pocztą elektroniczną muszą zrezygnować z wymogu poufności ze względu na to, że internetowe systemy poczty elektronicznej nie dają gwarancji poufności.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
08/02/2013 - 13:02
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: