Federal Emergency Management Agency

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW W FEMA W OBLICZU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Main Content
Release date: 
07/23/2013
Release Number: 
4086-192

TRENTON, N.J. — Park Statuy Wolności w North Jersey, czy Słoń Lucy na wybrzeżu to tylko przykłady obiektów i miejsc o wielkiej wartości historycznej rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża, które w ostatnich czasach musiały wiele wycierpieć w wyniku surowych kaprysów przyrody. Niektóre z nich, jak Lucy, mają ponad 100 lat.

Te ważne obiekty muszą mieć zapewnioną ochronę zarówno przed, jak i po klęsce żywiołowej. Oznacza to w szczególności, że wszelkie uszkodzenia muszą być usunięte pod kontrolą konserwatorską i w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Environmental Planning and Historic Preservation Cadre (EHP) to zespół funkcjonujący w ramach FEMA, odgrywający ważną rolę w popularyzowaniu wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska i ochronie zabytków, aby ludzie mogli podejmować w pełni świadome decyzje przy naprawie i odbudowie uszkodzonych budynków objętych ochroną konserwatorską.  

EHP zapewnia pomoc techniczną i ekspercką na rzecz personelu FEMA, partnerów lokalnych, stanowych i federalnych

oraz wnioskodawców, którzy mają za zadanie restaurację i zabezpieczanie historycznych, kulturowych i przyrodniczych

walorów dziedzictwa narodowego. Pomagają wnioskodawcom zrozumieć istniejące wymagania prawne oraz najlepsze sposoby ich spełnienia. 

Zadaniem FEMA jest dbanie o to, by przy udostępnianiu środków na restaurację miejsc o wartości historycznej spełnione były wszystkie normy i przepisy federalne, ekologiczne i o ochronie zabytków.

Program EHP pozwala wbudować wymogi w zakresie ochrony i rozwijania narodowego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego w realizowane przez FEMA misję, programy i aktywność.

Wśród aktów prawnych, jakie regulują ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego należy wymienić Endangered Species Act (ustawę o gatunkach zagrożonych, Clean Air Act (ustawę o ochronie powietrza), Clean Water Act (ustawę o ochronie zasobów wodnych), National Historic Preservation Act (ustawę o ochronie narodowego dziedzictwa historycznego) oraz rozporządzenia federalne dotyczące terenów zalewowych i innych kwestii, jak Environmental Justice. Do tego należy dodać stanowe biura ochrony zabytków.

Poprzez granty i dotacje, przydzielane w stałym partnerstwie z urzędami lokalnymi i stanowymi, FEMA stara się pomóc władzom stanów

dotkniętym klęską żywiołową oficjalnie zadeklarowaną przez prezydenta państwa w odbudowie ze zniszczeń. EHP w tym procesie pomaga wszystkim wnioskodawcom w uwzględnieniu wymogów środowiskowych, co pomaga uniknąć opóźnień w realizacji projektów i odmowy zezwoleń, a przy tym zadbać o dziedzictwo przyrodnicze i historyczne stanu New Jersey.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
07/25/2013 - 15:28
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top