Main Content

ZANIM WBIJESZ GWÓŹDŹ, UZYSKAJ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Main Content
Release date: 
07/18/2013
Release Number: 
4086-191

TRENTON, N.J. -- Poszkodowani przez huragan Sandy, którzy przystępują właśnie do odbudowy swych domów, powinni pamiętać jeszcze o jednym, ważnym elemencie oprócz maszyn, narzędzi i materiałów: o pozwoleniu na budowę.

Urzędy stanowe i federalne stale apelują do osób podejmujących remonty i naprawy budynków, by w pierwszej kolejności zwracały się do kompetentnych, lokalnych instytucji w celu ustalenia, czy wymagane jest pozwolenie na budowę.

W wielu przypadkach wymagane są specjalne pozwolenia na prace elektryczne, hydrauliczne i ingerujące w konstrukcję nośną budynku, jak naprawy fundamentów i ścian zewnętrznych.

— Zdajemy sobie sprawę, że każdy chciałby jak najszybciej wrócić do normalności. Z tej perspektywy pokusa, by natychmiast przystąpić do prac, może być silna — mówi Gracia Szczech, federalny koordynator FEMA w New Jersey.

— Chcemy jednak uczulić wszystkich, że najpierw trzeba udać się do lokalnych urzędów, by dowiedzieć się, czy wymagane są jakieś zezwolenia i jakich typów prac wymóg ten dotyczy.

Lokalnie kodeksy i przepisy budowlane mają zapewniać bezpieczeństwo budynków i racjonalne wykorzystanie gruntów.

W wielu gminach obowiązują też dodatkowe przepisy dotyczące ryzyka zalewowego na niektórych terenach. Przepisy te również stawiają określone wymogi wobec budynków powstających na terenach narażonych na zalanie, by chronić ludzi i ich dobytek przed skutkami klęsk żywiołowych. Przestrzeganie norm i przepisów z tej grupy jest zresztą podstawowym czynnikiem warunkującym możliwość zakupu ubezpieczenia powodziowego.

Zgodność z kodeksami i normami budowlanymi, zwłaszcza w zakresie ryzyka powodziowego, silnie wpływa na wysokość składek ubezpieczeniowych. Niedostosowanie się do obowiązujących norm i przepisów może skutkować wyższymi składkami, a w pewnych przypadkach, nawet uniemożliwić zakup ubezpieczenia od skutków powodzi.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili nasze możliwości przygotowywania i ochrony obywateli przed zagrożeniami, jak również reagowania i łagodzenia skutków zagrożeń oraz wyrównywania strat.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
07/22/2013 - 08:50
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: