Main Content

TELEFONICZNA INFORMACJA W SPRAWIE MAPY POZIOMÓW ZALEWOWYCH W NEW JERSEY

Main Content
Release date: 
07/16/2013
Release Number: 
4086-183

TRENTON, N.J. -- Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA na bieżąco publikuje robocze wersje map poziomów zalewowych na terenie New Jersey, a mieszkańcy mający pytania na temat polis w ramach Narodowego Planu Ubezpieczeń Powodziowych NFIP mogą uzyskać aktualne informacje za pośrednictwem specjalnej linii telefonicznej. 

Mieszkańcy New Jersey, pragnący zasięgnąć informacji na temat ubezpieczeń powodziowych w oparciu o świeżo publikowane w ramach programu NFIP mapy robocze terenów New Jersey, mogą kontaktować się z linią telefoniczną pod numerem 877-287-9804. Linia działa w godzinach od 8:30 do 16:30, od poniedziałku do piątku.

Posiadacze polis NFIP, mający pytania na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych, mogą skontaktować się z konsultantem pod numerem 877-287-9804.

Linia telefoniczna działa w godzinach od 8:00 do 16:30 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.floodsmart.gov.

Dodatkowe informacje na temat tworzonych planów zagrożenia na terenach nabrzeżnych oraz usuwania zniszczeń po huraganie Sandy zawiera witryna Region 2 Coastal Analysis Mapping pod adresem www.region2coastal.com.

Więcej informacji na temat usuwania zniszczeń po klęskach żywiołowych na terenie New Jersey zawierają strony www.fema.gov/disaster/4086 i www.state.nj.us/njoem. Informacje z FEMA są również dostępne na witrynach Twitter (twitter.com/femasandy) i Facebook (www.facebook.com/femasandy). Informacje na temat stawiania bardziej wytrzymałych, bezpiecznych i przemyślanych budynków można znaleźć na stronie www.fema.gov.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym. 

Last Updated: 
07/19/2013 - 09:14
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top