Main Content

FEMA wydłuża program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA) w Nowym Jorku

Release date: 
07/05/2013
Release Number: 
229

NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o 30 dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki programowi zakwalifikowane osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy, które nie mogą na razie powrócić do swych domów, mają prawo zamieszkiwać w hotelach uczestniczących w programie.

Nową datę wymeldowania z hoteli dla beneficjentów programu TSA ustalono na 6. sierpnia 2013. FEMA skontaktuje się telefonicznie z osobami, których dotyczy wydłużenie pobytu i powiadomi je indywidualnie o nowej dacie wymeldowania.

Dzięki programowi finansowania tymczasowych lokali zastępczych TSA osoby, których domy ucierpiały w znacznym stopniu lub zostały zniszczone na skutek huraganu Sandy, mogą przez pewien czas zamieszkiwać w hotelach. Koszty wynajmu pokoju są pokrywane bezpośrednio przez FEMA.

Wydłużenie terminu umożliwi jego beneficjentom dalsze pozostawanie w hotelach w czasie, gdy FEMA oraz partnerzy agencji na szczeblu stanowym i lokalnym starają się zorganizować lokale nadające się do stałego zamieszkania. Wszyscy beneficjenci programu TSA nadal zamieszkujący w hotelach przejdą weryfikację pod kątem dalszej możliwości uczestniczenia w nim.

FEMA systematycznie współpracuje z władzami stanu, urzędami lokalnymi, społecznościami oraz organizacjami społecznymi, pomagając wnioskodawcom w znalezieniu odpowiednich lokali do stałego zamieszkania.

Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Nowego Jorku zawierają strony www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
07/09/2013 - 16:20
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: