Federal Emergency Management Agency

FEMA przedłuża termin rejestracji; Dwa powiaty stanu Illinois dodane do deklaracji katastrofy.

Main Content
Release date: 
07/03/2013
Release Number: 
4116-IL NR-072

Aurora, stan Illinois -FEMA przedłuża termin rejestracji o 15 dni, czyli do 24 lipca o pomoc federalną na pokrycie szkód powstałych w wyniku burz i powodzi w dniach od 16 kwietnia do 5 maja. Ponadto mieszkańcy dwóch dodatkowych powiatów stanu Illinois są teraz uprawnieni do rejestracji o pomoc.

FEMA zatwierdziła wniosek stanu Illinois, aby dodać powiaty: Putnam i Warren do deklaracji o katastrofie i pomocy indywidualnej, wydanej 10 maja oraz przedłużenie terminu rejestracji.

Te dwa powiaty były wcześniej wśród 40 powiatów zgłoszonych do pomocy publicznej, która zapewnia samorządom lokalnym oraz niektórym kwalifikującym się organizacją nie profit-owym środki finansowe na usuwanie odpadków, środki ochronnych i naprawę infrastruktury takiej jak budowa dróg i mostów. Pomoc jest na zasadzie podziału kosztów: FEMA płaci 75 procent, a pozostałą część pokrywają rząd stanowy i samorządy lokalne.

Aktualnie mieszkańcy 35 powiatów stanu Illinois są objęci deklaracją o katastrofie z tytułu silnych burz i powodzi. Powiaty kwalifikujące się teraz o pomoc indywidualną to: Brown, Bureau, Calhoun, Clark, Cook, Crawford, DeKalb, Douglas, DuPage, Fulton, Grundy, Henderson, Henry, Kane, Kendall, Knox, Lake, LaSalle, Livingston, Marshall, Mason, McDonough, McHenry, Peoria, Pike, Putnam, Rock Island, Schuyler, Stark, Tazewell, Warren, Whiteside, Will, Winnebago i Woodford.

Indywidualne wsparcie dla właścicieli i najemców może zawierać dotację, na pomóc w zapłaceniu za tymczasowy wynajem pomieszczeń i inne poważne wydatki związane z katastrofą nie pokryte przez ubezpieczenia lub inne programy pomocy. Pomoc dla właścicieli domów może zawierać także dotacje na remont. Nisko-oprocentowane pożyczki na czas katastrofy są dostępne z USA Small Business Administration (SBA) na pokrycie strat mieszkańców i właścicieli biznesów, które nie są w pełni zrekompensowane przez ubezpieczenie.

Deklaracji katastrofy FEMA nie obejmuje szkód poniesionych po 5 maja.

Osoby poszkodowane przez burze i powodzie mogą zarejestrować www.disasterassistance.gov lub w m.fema.gov. Wnioskodawcy mogą również zatelefonować pod numer: 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585. Osoby, używające 711-Relay lub Video Relay Services (VRS) mogą dzwonić pod numer: 800-621-3362. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej klęsk żywiołowych w stanie Illinois pod adresem www.fema.gov/disaster/4116 http://www.fema.gov/disaster/4116.

Pod numerem telefonu pomocy FEMA dostępni są operatorzy mówiący wieloma językami Należy wybrać opcję 2, aby uzyskać pomoc w języku hiszpańskim lub opcję 3, aby uzyskać pomoc w innych językach.

Nisko-oprocentowane pożyczki SBA są dostępne dla właścicieli, najemców, firmy i prywatne organizacje nie-profitowe, we wszelkich wysokościach by naprawić lub wymienić nieruchomości, zawartość i/lub mienie osobiste uszkodzony w czasie burzy i powodzi. Informacje i pomoc SBA jest dostępna pod numerem 1-800-659-2955, (TTY) 1-800-877-8339 lub online w www.sba.gov/services/disasterassistance.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci na twitter.com/femaregion5, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Śledź działania podejmowane przez Administratora Programu, Craig’a Fugate, na twitter.com/craigatfema. Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Kontakt z mediami: 571-408-1835

###

 

Last Updated: 
07/08/2013 - 14:18
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top