Federal Emergency Management Agency

GMINY W NEW JERSEY DOSTAJĄ 29,7 MILIONA DOLARÓW NA POŻYCZKI W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ

Main Content
Release date: 
06/19/2013
Release Number: 
4086-172

TRENTON, N.J. ­-- Siedem tutejszych gmin otrzymało za pośrednictwem Federalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego łącznie 29,7 miliona dolarów w postaci Gminnych Pożyczek w Związku z Katastrofą. Program niskooprocentowanych pożyczek pomaga kwalifikującym się gminom, które odniosły znaczne straty w przychodach z powodu klęski żywiołowej. Pożyczki są przyznawane, aby urzędy mogły pełnić swoje funkcje.

W reakcji na huragan Sandy, Kongres przydzielił dodatkowe fundusze na konto Programu Bezpośrednich Pożyczek na Pomoc przy Likwidacji Skutków Klęski (Disaster Assistance Direct Loan Program Account). Na żądanie Gubernatora Chrisa Christie, FEMA uruchomiła program w New Jersey.

„Gminne Pożyczki w Związku z Katastrofą mają zaspokoić potrzebę wypełnienia luki w przychodach, dzięki czemu lokalne władze będą w stanie normalnie działać po katastrofie,” powiedziała  Koordynator Federalny, Gracia Szczech. „Pożyczki są przeznaczone na pokrywanie kosztów operacyjnych lokalnych władz, takich jak wynagrodzenia policjantów, strażaków i nauczycieli, dopóki gmina nie zakończy likwidacji skutków zniszczeń.

Pożyczki nie mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie funduszy w ramach grantów federalnych lub na inwestycje.

Według stanu na 31 maja pożyczki otrzymały następujące okręgi:

  • Borough of Atlantic Highlands, 2 108 876 USD;
  • Borough of Keansburg,  3 954 766 USD;
  • Borough of Little Silver, 1 829 324 USD;
  • Borough of Oceanport,  1 154 931 USD;
  • Toms River Township,  5 000,000 USD;
  • Borough of Sea Bright,  1 297 273 USD; oraz
  • Toms River Fire District, 1 550 078 USD.

Pożyczki nie mogą przekraczać 50% budżetu operacyjnego gminy w roku, w którym doszło do katastrofy. Maksymalna kwota podwyżki wynosi  5 milionów USD. Gminy muszą wykazać, że potrzebują wsparcia, aby móc pełnić urzędowe funkcje. Okres kredytowania wynosi pięć lat, ale może zostać wydłużony do 10 lat, jeśli wnioskodawca tak zadecyduje. Oprocentowanie pożyczek jest równe oprocentowaniu pięcioletnich obligacjiw dniu realizacji, ustalonemu przez Sekretarza Skarby.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA online pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema. Śledź także działania Administratora Craiga Fugate’a na stronie www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
06/21/2013 - 10:49
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top