Federal Emergency Management Agency

FEMA (FEDERALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO) OPUBLIKOWAŁA WSTĘPNE, SZCZEGÓŁOWE MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO DLA CZTERECH HRABSTW NEW JERSEY

Main Content
Release date: 
06/18/2013
Release Number: 
4086-169

TRENTON, NJ -- Federalna Agencja Zarządzania opublikowała wstępne, szczegółowe mapy zagrożenia powodziowego dla czterech hrabstw New Jersey, poważnie zniszczonych przez supersztorm “Sandy” – Hudson, Monmouth, Ocean i Atlantic.

Wstępne, szczegółowe mapy zagrożenia powodziowego dla tych hrabstw zastąpią  dotychczasowe informacyjne mapy rzędnych zwierciadła wody ponieważ opierają się  one na dokładniejszych, analitycznych modelach aktualnych zagrożeń powodziowych,  z włączeniem analizy fal i bardziej szczegółowych badań nad innymi, specyficznymi warunkami, które mogą wpłynąć na ryzyko powodzi.

FEMA współpracuje ściśle z lokalnymi  i stanowymi instytucjami w stanie New Jersey, żeby zapewnić najbardziej aktualne, uzupełnione informacje o zgrożeniu powodzią osobom, które takiej informacji potrzebują w procesie podejmowania decyzji dotyczących  odbudowy domów.

Korekty tych map to proces w toku, ktory ma doprowadzić do powstania ostatecznych map zagrożeń powodziowych m.in. dla celów ubezpieczeniowych. Mapy końcowe będą zawierały dane dawniejsze z dodaniem więcej szczegółów o specyficznych warunkach powstania powodzi  w poszczególnych środowiskach w całym stanie. Priorytetem będą obszary przybrzeżne, gdzie ryzyko jest najwyższe.

Jeszcze zanim uderzył supersztorm “Sandy”, FEMA pracowała nad uaktualnianiem map zagrożeń powodziowych dla wybrzeża New Jersey.

Tuż po  “Sandy”  FEMA opublikowała informacyjne mapy rzędnych zwierciadła wody, w których wykorzystano  większość informacji uzyskanych w prowadzonych badaniach.

Ponieważ “Sandy” zmienił kształt brzegu, nie wszystkich danych zebranych wcześniej można było użyć. Informacyjne mapy rzędnych zwierciadła wody zawierały najlepsze informacje znane w owym czasie i służyły jako przewodnik  dla tych, którzy chcieli odbudować swoje domy najszybciej, jak to możliwe.

Więcej informacji na temat prac nad przygotowaniem map wybrzeża i odbudowie po huraganie “Sandy” można znaleźć na stronie Regionu 2 Analiz i Map Brzegowych  http://www.region2coastal.com.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się na zagrożenia, zabezpieczania się przed nimi, reagowania na nie, odbudowy po nich oraz zmniejszali skutki wszelkich niebezpieczeństw .

Działanie  FEMA można śledzić online na stronie  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz  www.youtube.com/fema. Pracę administratora  Craiga Fugate's można obserwować na www.twitter.com/craigatfema

Linki do stron społecznościowych podano tylko w celach informacycjnych. FEMA nie udziela  poparcia nie-rządowym witrynowm, instytucjom czy aplikacjom.

Last Updated: 
06/20/2013 - 14:35
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top