Federal Emergency Management Agency

FEDERALNA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW ILLINOIS SIĘGA 94 MLN DOLARÓW

Main Content
Release date: 
06/14/2013
Release Number: 
IL-4116 NR-052

AURORA, Illinois – Wartość pomocy federalnej dla mieszkańców stanu Illinois przekroczyła już poziom 94 milionów dolarów. Od 10 maja, kiedy to na terenie stanu ogłoszono stan klęski żywiołowej, z pomocy skorzystało ponad 35 400 osób fizycznych i gospodarstw domowych.    

Poniżej przedstawiono najnowsze zestawienie różnych form pomocy federalnej dla osób fizycznych i gospodarstw domowych, które ucierpiały w wyniku silnych burz i powodzi między 16 kwietnia a 5 maja:

 • Ponad 94 miliony dolarów zostało przyznane przez FEMA jako zapomogi dla osób fizycznych i gospodarstw domowych.
 • Z tej kwoty ponad 82 miliony dolarów przeznaczono na pomoc mieszkaniową, w tym na dofinansowanie najmu lokali tymczasowych i pokrycie kosztów remontów;
 • Ponad 12 milionów dolarów przeznaczono na pokrycie innych, żywotnych potrzeb, jak wydatki medyczne i dentystyczne oraz odtworzenie mienia ruchomego;
 • Przeprowadzono ponad 49500 inspekcji mieszkań w celu sprawdzenia skali zniszczeń spowodowanych katastrofą.
 • Amerykański Urząd ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA) przeznaczył ponad 12,8 miliona dolarów na pożyczki dla właścicieli i najemców nieruchomości oraz dla firm.
 • Odbyło się ponad 3 000 wizyt w Ośrodkach do spraw likwidacji skutków klęsk żywiołowych (DRC). Ośrodki te są prowadzone wspólnie przez FEMA i władze stanu Illinois.

Mieszkańcy 33 hrabstw, na terenie których ogłoszono stan klęski żywiołowej mogą do 9 lipca ubiegać się o pomoc federalną. W tym tygodniu zostaną zamknięte trzy Ośrodki do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych – w hrabstwach Peoria, Rock Island i Woodford.  Personel FEMA nadal organizuje tymczasowe biura w poszkodowanych rejonach i udziela pomocy przy rejestracji.

Wcześniej 24 hrabstwa stanu Illinois objęto programem pomocy publicznej (PA). W tym tygodniu listę tych hrabstw uzupełnione o kolejne 15 hrabstw. Obecnie do tej formy pomocy kwalifikuje się zatem 39 hrabstw: Adams, Bureau, Calhoun, Carroll, Cass, Clark, Crawford, DuPage, Fulton, Greene, Grundy, Hancock, Henderson, Kendall, Knox, Lake, LaSalle, Lawrence, Livingston, Marshall, Mason, McHenry, McDonough, Mercer, Monroe, Morgan, Ogle, Peoria, Pike, Putnam, Rock Island, Schuyler, Scott, Shelby, Stark, Tazewell, Warren, Will i Woodford.

Pomoc publiczna pomaga lokalnym władzom i niektórym kwalifikującym się organizacjom typu non-profit finansować wywózkę gruzu, pilne prace zabezpieczające oraz projekty infrastrukturalne, jak naprawy dróg i mostów. Pomoc finansowana jest na zasadzie partnerstwa: FEMA pokrywa 75 procent kosztów, resztę finansują władze stanowe i lokalne Władze stanowe zorganizują instruktaż dla wnioskodawców.

W sześciu marketach budowlanych dyżurują zespoły do spraw zmniejszania przyszłych zagrożeń. Ich członkowie doradzają, jak naprawiać lub budować domy, które będą mocniejsze i bezpieczniejsze i pozwolą uniknąć szkód w czasie przyszłych nawałnic.

Po zarejestrowaniu osoby poszkodowane mogą zadbać o szybką procedurę stosując się do następujących wskazówek:

 • Odbywać ważne spotkania. Reprezentujący FEMA inspektor umówi się na wizytę, aby obejrzeć nieruchomość. Właściciele nieruchomości powinni być wtedy na miejscu lub upoważnić osobę, która będzie ich reprezentować. Musi to być osoba pełnoletnia, która mieszkała w danym domu w czasie katastrofy.
 • Czytać wszystkie pisma i dokumenty FEMA. Wnioskodawcy uznani za kwalifikujących się do pomocy w związku z katastrofą otrzymają pismo z FEMA, które będzie zawierać informacje na temat zapomogi na likwidację skutków nawałnicy. Dokument będzie zawierać wyjaśnienie w jaki sposób można wydawać pieniądze na likwidację szkód oraz informacje, że pomoc federalną być może będzie trzeba zwrócić, jeśli pokryje się ona z kwotą ubezpieczenia lub inną, otrzymaną pomocą.
 • Zwracać wypełnione formularze i szybko odpowiadać Czasami FEMA wysyła pisma informujące, że wniosek może zostać zatwierdzony pod warunkiem uzupełnienia danych. Wnioskodawcy powinni uważnie czytać korespondencję i szybko odsyłać potrzebne informacje.
 • Pozostawać w kontakcie z FEMA i uaktualniać swoje adresy, numery telefonów lub adres e-mail

Przyjęcie pożyczki Amerykańskiego Urzędu do spraw drobnej przedsiębiorczości nie jest niezbędne, złożenie wniosku o taką pożyczkę jest jednak koniecznym elementem procedury ubiegania się o pomoc FEMA:

 • Osoby poszkodowane mogą otrzymać pakiet formularzy wniosku o pożyczkę SBA. Pożyczkę mogą dostać właściciele i najemcy domów, firmy i prywatne organizacje typu non-profit, z przeznaczeniem na naprawę lub odtworzenie nieruchomości, wyposażenia oraz/lub rzeczy osobistych, zniszczonych w wyniku silnych burz i podtopień.
 • Prosimy jak najszybciej wypełnić i złożyć te formularze. Przyjęcie pożyczki nie jest konieczne, ale wniosek musi zostać złożony – bez niego niektóre zapomogi i inne formy pomocy nie będą mogły być rozpatrywane.
 • Przedstawiciele SBA w Ośrodkach do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych będą pomagać w wypełnianiu wniosków o pożyczkę, a także odpowiedzą na każde pytanie. Informacje i pomoc SBA można także uzyskać dzwoniąc pod numer 800-659-2955, (telefon tekstowy) 800-877-8339. Osoby poszkodowane mogą także składać wnioski online na stronie www.sba.gov/services/disasterassistance.

Aby zarejestrować się w FEMA lub pozostawać w kontakcie z tą organizacją, nie są konieczne wizyty w Ośrodku do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych (DRC). Osoby fizyczne mogą rejestrować się na stronie www.disasterassistance.gov lub przez smartfon na stronie m.fema.gov. Można też dzwonić na numer 800-621-3362 lub (telefon tekstowy) 800-462-7585. Osoby korzystające z usługi 711-Relay lub VRS mogą dzwonić pod numer 800-621-3362. Dodatkowe informacje zawiera witryna dla ofiar klęski żywiołowej w stanie Illinois: www.fema.gov/disaster/4116.

W infolinii FEMA można rozmawiać z pracownikami mówiącymi wieloma językami. Osoby chcące rozmawiać po hiszpańsku powinny wybrać 2, a pozostałe osoby – 3.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Dołącz do społeczności FEMA: twitter.com/femaregion5, www.facebook.com/fema i www.youtube.com/fema.    Śledź także działania Administratora Craiga Fugate'a na stronie www.twitter.com/craigatfema Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Kontakt dla mediów: 571-408-1835

###

Last Updated: 
06/15/2013 - 10:22
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top