Main Content

Wielu rezydentów błędnie uważa, że ich rejestracja została załatwiona

Release date: 
06/13/2013
Release Number: 
4116-IL NR-049

AURORA, stan Illinois po wiosennych burzach i powodziach, które miały miejsce pomiędzy 16 kwietnia i 5 maja, wiele osób, które rozmawiały z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych, oraz lokalnych i stanowych agencji o pomocy dla ofiar dotkniętych skutkami katastrofy błędnie uważa, że ich rejestracja w FEMA została załatwiona. 

Osoby, które zarejestrowały wnioski o uzyskanie pomocy od FEMA otrzymały 9 cyfrowy numer rejestracyjny potwierdzający, że ich proces rejestracji został zakończony.

Wnioski ofiar dotkniętych skutkami wystąpienia klęski żywiołowej o uzyskanie pomocy od FEMA można złożyć na kilka sposobów:

  • Kontaktując się z FEMA telefonicznie pod numerem 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585
  • Osoby korzystające z serwisu 711 Relay lub przekazu wideo dla osób z upośledzeniem słuchu mogą dzwonić pod numer 800-621-3362
  • W sieci pod adresem www.disasterassistance.gov
  • Za pomocą telefonu z dostępem do internet pod adresem m.fema.gov

Numery bezpłatne obsługiwane są codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00. Pomoc w językach obcych można uzyskać kontaktując się z linią pomocy FEMA. Należy wybrać opcję 2, aby uzyskać pomoc w języku hiszpańskim lub opcję 3, aby uzyskać pomoc w innych językach.

Termin rejestracji wniosków o przyznanie pomocy dla ofiar dotkniętych skutkami wystąpienia klęski żywiołowej od FEMA upływa we wtorek, 7 lipca.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA na twitter.com/femaregion5, www.facebook.com/fema i www.youtube.com/fema.  A także obserwuj działania administratora Craiga Fugate na twitter.com/craigatfema. Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Kontakt z mediami: 571-408-1835

###

Last Updated: 
06/14/2013 - 11:09
State/Tribal Government or Region: