Federal Emergency Management Agency

ZŁÓŻ WNIOSEK O POMOC FEMA, NAWET JEŚLI MASZ UBEZPIECZENIE OD SKUTKÓW POWODZI

Main Content
Release date: 
06/12/2013
Release Number: 
4116-IL NR-048

AURORA, stan Illinois – pomoc FEMA dla ofiar katastrofy może czasami obejmować szkody, których nie pokrywa ubezpieczenie od skutków powodzi.

Mieszkańcy Illinois, którzy ucierpieli w wyniku silnych burz i powodzi w okresie od 16 kwietnia do 5 maja muszą złożyć wnioski o pomoc ofiarom katastrof, nawet jeśli są ubezpieczeni. W tym celu muszą złożyć wnioski bezpośrednio do FEMA. Złożenie roszczenia o odszkodowanie w związku z powodzią lub spotkanie z agentem ubezpieczeniowym nie oznacza rejestracji w programie FEMA.

Należy jednak przed 9 lipca złożyć roszczenie ubezpieczeniowe u swojego ubezpieczyciela oraz należy złożyć wniosek w FEMA. Niezłożenie wniosku będzie mieć wpływ na uprawnienia z pomocy FEMA dla ofiar katastrof.

Po złożeniu wniosku, w ciągu 12 miesięcy należy poinformować FEMA, czy zakres ubezpieczenia był wystarczający i aby uzyskać uprawnienie do pomocy z FEMA. Zgodnie z prawem FEMA nie może przekazywać pieniędzy osobom prywatnym ani gospodarstwom domowym za straty objęte ubezpieczeniem.

Po złożeniu roszczenia w związku ze stratami poniesionymi w czasie powodzi, jeśli zaistnieje dowolna z następujących sytuacji, FEMA może być w stanie zapewnić pewną pomoc:

  • likwidacja roszczeń była opóźniona o ponad 30 dni od daty złożenia roszczenia; odszkodowanie po likwidacji roszczeń nie pokrywa potrzeb związanych z katastrofą;
  • poszkodowany wyczerpał wszystkie dodatkowe kwoty na wydatki na życie uzyskane w ramach ubezpieczenia;
  • poszkodowany nie może znaleźć lokalu do wynajęcia na swoim obszarze.

Informacje wyjaśniające sytuację należy przesłać faksem pod numer (1-800-827-8112) lub list wyjaśniający można przesłać do FEMA na adres:

FEMA – Individuals & Households Program

National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

Aby się zarejestrować w FEMA nie trzeba przychodzić do Disaster Recovery Center (DRC). Osoby prywatne mogą się zarejestrować w sieci pod adresem www.disasterassistance.gov lub z telefonu z dostępem do internetu pod adresem m.fema.gov.  Wnioskodawcy mogą również dzwonić pod numer 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585. Wnioskodawcy korzystający z usług 711-Relay lub przekazu wideo języka migowego - Video Relay Services (VRS) - mogą dzwonić pod numer 800-621-3362. Więcej informacji podajemy w witrynie Illinois Disaster pod adresem www.fema.gov/disaster/4116.

Operatorzy linii pomocy FEMA mogą rozmawiać w wielu językach. Po wybraniu opcji 2 można prowadzić rozmowę w języku hiszpańskim, a po wybraniu 3 - w innych językach.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA na twitter.com/femaregion5, www.facebook.com/fema i www.youtube.com/fema.  A także obserwuj działania administratora Craiga Fugate na twitter.com/craigatfema. Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Kontakt z mediami: 571-408-1835

###

 

Last Updated: 
06/13/2013 - 10:28
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top