Main Content

SŁUŻBY FEMA POMAGAJĄ MŁODYM LUDZIOM PRZYGOTOWAĆ SIĘ

Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
4086-161

TRENTON, N.J. --  Po zniszczeniach spowodowanych przez wyjątkowo silny huragan Sandy, Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego (FEMA) wprowadziła program, którego celem jest uświadamianie dzieciom jak ważne jest przygotowanie się na ewentualność katastrofy w przyszłości. Program ten, FEMA dla dzieci, jest realizowany przez członków FEMA Corps w szkołach podstawowych na terenie całego stanu New Jersey.

FEMA Corps jest nowym partnerstwem z AmeriCorps. Uczestnicy programu, mający od 18 do 24 lat, pomagają w akcjach ratunkowych i przy usuwaniu zniszczeń. Po przejściu huraganu Sandy do New Jersey wysłano zespoły ratowników, których zadaniem była pomoc przy usuwaniu skutków kataklizmu oraz przekazywanie FEMA informacji o stanie rejestracji i gotowości w społecznościach lokalnych w całym stanie.

Dzięki programowi FEMA dla dzieci, uczniowie szkół podstawowych dowiadują się, jak stworzyć rodzinny plan ratunkowy i przygotować paczkę zapasów na wypadek zagrożenia oraz jak zająć się zwierzętami domowymi  czasie kataklizmu i po nim. „Strefa wypowiadania się przez sztukę” zachęca dzieci do wyrażania swoich odczuć i myśli w związku z doświadczeniami w czasie niedawnej katastrofy przez rysunek i inne formy sztuki. 

FEMA zorganizowała program FEMA dla dzieci w dotkniętych klęską gminach New Jersey. Jak dotąd, działając na rzecz poszerzania wiedzy o klęsce  żywiołowej, uczestnicy programu odwiedzili 21 różnych szkół, przedstawili 28 prezentacji i wzięli udział w dwóch lokalnych imprezach. Od czasu wprowadzenie programu, członkowie FEMA Corps informowali o pozytywnych reakcjach dzieci i nauczycieli, zwłaszcza w odniesieniu do „Strefy wypowiadania się przez sztukę”

Po sukcesie programu FEMA dla dzieci w New Jersey, członkowie FEMA Corps opracowali skierowany do uczniów szkół średnich program FEMA Connect. Ponieważ wiele szkół wyraziło zainteresowanie programem, FEMA Connect z idei przekształcił się w aktywny program. Członkowie FEMA Corps przedstawili prezentację na jednym ze spotkań i planują ich więcej w maju.

Cele programu są bardzo podobne do celów programu FEMA dla Dzieci, ale FEMA Corps jest skierowany do starszej grupy wiekowej. Uczniowie uczą się, jak opracować plan porozumiewania się członków rodziny i dowiadują, w jaki sposób gminy planują i prowadzą akcje ratownicze oraz usuwają zniszczenia. Aby zainteresować i wciągnąć do akcji uczniów szkół średnich, w programie stosuje się scenariusz działań na wypadek katastrofy w fikcyjnym mieście oraz opisuje się realne problemy, które mogą pojawić się w czasie i po nawałnicy. Studenci proszeni są  o odpowiedź, jak rodziny powinny przygotować się/reagować i w jaki sposób sztab kryzysowy powinien planować działania i reagować w razie katastrofy. Zadaniem członków FEMA Corps jest także odpowiadanie na wszystkie zadawane przez uczniów pytania dotyczące ich udziału w prowadzonych przez organizacje wolontariackie pracach na rzecz lokalnych społeczności.

Więcej informacji na temat właściwego przygotowania się na ewentualność klęski żywiołowej, Kampanii Bądź Gotów lub FEMA dla Dzieci zamieszczono na stronie www.ready.gov.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Śledź także działania Administratora Craiga Fugate'a na www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
05/28/2013 - 10:04
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: