Federal Emergency Management Agency

FEMA wydłuża program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA) w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
224

 

NEW YORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o 39 dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki programowi zakwalifikowane osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy, które nie mogą na razie powrócić do swych domów, mają prawo zamieszkiwać w hotelach uczestniczących w programie.

Nową datę wymeldowania z hoteli dla beneficjentów programu TSA ustalono na 7 lipca. FEMA skontaktuje się telefonicznie z osobami, których dotyczy wydłużenie pobytu i powiadomi je indywidualnie o nowej dacie wymeldowania. Zasadność kwalifikacji do objęcia wydłużonym terminem pobytu w hotelu będzie w każdym przypadku oceniana indywidualnie.

Dzięki programowi finansowania tymczasowych lokali zastępczych TSA osoby, których domy ucierpiały w znacznym stopniu lub zostały zniszczone na skutek huraganu Sandy, mogą przez pewien czas zamieszkiwać w hotelach. Koszty wynajmu pokoju są pokrywane bezpośrednio przez FEMA.

Wydłużenie terminu umożliwi jego beneficjentom dalsze pozostawanie w hotelach w czasie, gdy FEMA oraz partnerzy agencji na szczeblu stanowym i lokalnym starają się zorganizować lokale nadające się do stałego zamieszkania.

FEMA systematycznie współpracuje z władzami stanu, urzędami lokalnymi, społecznościami oraz organizacjami społecznymi, pomagając wnioskodawcom w znalezieniu odpowiednich lokali do stałego zamieszkania.

Więcej informacji o programie pomocy publicznej FEMA w Nowym Jorku zawiera strona: fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit i dhses.ny.gov/oem/recovery. Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Nowego Jorku zawierają strony fema.gov/sandyny, twitter.com/FEMASandy, facebook.com/FEMASandy i fema.gov/blog.

Last Updated: 
05/30/2013 - 11:50
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top