Federal Emergency Management Agency

ORGANIZACJE WOLONTARIACKIE NADAL POMAGAJĄ POSZKODOWANYM PRZEZ HURAGAN SANDY

Main Content
Release date: 
05/14/2013
Release Number: 
4086-156

TRENTON, N.J.--Niedługo po przejściu huraganu Sandy do New Jersey przyjechały z pomocą grupy ochotników. Pół roku później faza reakcji na katastrofę została zakończona, ale woluntariusze nadal odgrywają ważną rolą w likwidowaniu skutków nawałnicy. I zostaną tu na długo.

Przy usuwaniu skutków klęski żywiołowej i świadczeniu najrozmaitszych usług mieszkańcom New Jersey instytucjom federalnym, stanowym i lokalnym pomaga koalicja organizacji wolontariackich, Organizacje Wolontariackie w Walce ze Skutkami Klęski  Żywiołowej (Voluntary Organizations Active in Disaster, VOAD). 

FEMA wspiera te działania, podając informacje o osobach z ograniczeniami ruchowymi lub funkcjonalnymi i o dostępnych federalnych programach pomocy oraz zapewniając koordynację i zarządzenie darowiznami. Wszystkie organizacje tworzą Grupę do spraw Pomocy Długoterminowej (Term Recovery Group, LTRG). Pracownicy FEMA będący łącznikami z Organizacjami Wolontariackimi współpracują z grupami ochotników na poziomie stanowym i lokalnym, a także kierują do LTRG osoby poszukujące określonej pomocy.

Praca organizacji wolontariackich polega na pomocy przy usuwaniu gruzu i innych szczątków, a także przy naprawie i odbudowie domów, na zaopatrywaniu w odzież i zapewnianiu schronienia oraz na doradzaniu.

W Okręgu Wall w domach uszkodzonych przez powódź pracują woluntariusze z North Carolina Baptist Men specjalizujący się w zwalczaniu pleśni.

Woluntariusze z Samaritan’s Purse, chrześcijańskiej, niewyznaniowej organizacji ewangelickiej o zasięgu ogólnoświatowym, stawiają ściany z płyt kartonowo-gipsowych i wykonują inne prace budowlane dla właścicieli domów w okręgach Monmouth i Ocean.

„Odwala się tam kawał dobrej roboty” powiedziała szefowa VOAD NJ Cathy McCann ze Wspólnotowego Banku Żywności (Community Food Bank) w New Jersey.

McCann powiedziała, że obecnie przy projektach likwidacji szkód w New Jersey pracuje 14 agencji LTRG.

Innymi, lokalnymi lub ogólnokrajowymi organizacjami VOAD kontynuującymi prace przy likwidacji szkód są: Amerykański Czerwony Krzyż, Wspólnotowy Bank  Żywności w New Jersey, Church World Service (Śwatowa Służba Kościoła), World Renew , UMCOR (Zjednoczony Kościół Metodystów) Mormon Helping Hands, Operation Hope, United Church of Christ (Zjednoczony Kościół Chrystusa), Catholic Charities, NECHAMA (Jewish Response), ICNA (Muslim Humanity) Rebuilding Together, Habitat for Humanity, Lutheran Disaster Response, Presbyterian Disaster Services, Armia Zbawienia, niektóre orgaznizacje United Way, a także ochotnicy z organizacji reprezentujących wiele innych wyznań, poszczególne kościoły, synagogi i meczety. 

McCann powiedziała, że zakres pomocy udzielany przez wiele różnych organizacji jest bardzo szeroki. Poradziła, aby poszkodowani przez huragan mieszkańcy New Jersey sprawdzili na stronie www.nj211.org, gdzie mogą znaleźć pomoc której potrzebują.

 „Na 2-1-1 jest przewodnik po wszystkich naszych zasobach” powiedziała McCann.  „2-1-1 może skierować prośby o pomoc do właściwych osób."

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Śledź także działania Administratora Craiga Fugate'a na www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
05/14/2013 - 15:41
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top