Federal Emergency Management Agency

FEMA przedłuża program tymczasowej pomocy mieszkaniowej w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
04/24/2013
Release Number: 
211

NOWY JORK – Federalne Centrum Zarządza Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA), na wniosek stanu Nowy Jork, zatwierdziło przedłużenie o 28 dni Programu Tymczasowej Pomocy Mieszkaniowej (Transitional Sheltering Assistance, TSA), pozwalający poszkodowanym w wyniku huraganu Sandy osobom, które nie mogą wrócić do własnego domu, a kwalifikują się do pomocy, pozostać w uczestniczących w programie hotelach.

Wyznaczony przez TSA termin opuszczenia hoteli, który wcześniej przedłużono do 1 maja, został ponownie przedłużony, tym razem do 29 maja. FEMA będzie dzwonić do osób kwalifikujących się do przedłużenia terminu z informacją o nowej dacie opuszczenia hotelu.

Ograniczony w czasie program Tymczasowej Pomocy Mieszkaniowej pozwala kwalifikującym się osobom, których domy zostały poważnie uszkodzone lub zniszczone przez huragan Sandy, pozostawać przez ograniczony czas w hotelach. Opłatę za pokój wnosi FEMA bezpośrednio na konto hotelu.

Przedłużenie terminu zostało zatwierdzone, aby pomóc osobom wciąż kwalifikującym się do programu pomocy pozostać w hotelach, w czasie gdy FEMA oraz stanowi i lokalni partnerzy będą starać się znaleźć trwalsze rozwiązania.  Wszystkie osoby mieszkające obecnie w hotelach będą oceniane pod względem dalszego kwalifikowania się do uczestnictwa w programie.

FEMA nadal wspólnie z partnerami lokalnymi, stanowymi i plemiennymi oraz organizacjami wolontariackimi pomaga –  wychodząc w teren i wszechstronnie analizując indywidualne przypadki – stwierdzić, które ze zgłaszających się osób  potrzebują pomocy, a następnie kierować je do odpowiedniego miejsca czasowego lub długoterminowego zakwaterowania.

Więcej informacji na temat likwidacji szkód po katastrofie w Nowym Jorku można uzyskać na stronach www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

###

FEMA przedłuża program tymczasowej pomocy mieszkaniowej w Nowym Jorku – Strona 2

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Pomoc w związku z klęską żywiołową  jest  dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w języku angielskim i sytuację finansową osoby poszkodowanej. Jeśli jest Pan(i) dyskryminowany(a) lub wie Pan(i) o przypadkach dyskryminacji, prosimy zadzwonić pod darmowy numer FEMA 800-621-FEMA (3362). Osoby korzystające z telefonu tekstowego proszone są o dzwonienie pod numer 800-462-7585.

Last Updated: 
04/26/2013 - 10:36
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top