Federal Emergency Management Agency

Usuwanie zniszczeń po huraganie Sandy w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
04/19/2013
Release Number: 
210

NOWY JORK — Pomoc poszkodowanym przez huragan Sandy w Nowym Jorku:

 • Ponad 3,3 miliarda dolarów: łączna suma odszkodowań z tytułu polis Narodowego Programu Ubezpieczenia od Skutków Powodzi (NFIP).
 • Ponad 958 milionów dolarów: suma środków przyznanych przez FEMA jako zapomogi dla osób fizycznych i gospodarstw domowych.
  • Ponad 821 milionów dolarów: dofinansowanie wynajmu lokali tymczasowych.
  • Ponad 137 milionów dolarów: wydatki na inne potrzeby.
 • Ponad 1,4 miliarda dolarów: pożyczki celowe z SBA przyznane dla właścicieli i najemców nieruchomości i dla firm.
 • Niemal 847 milionów dolarów: środki przyznane przez FEMA w ramach programu pomocy publicznej dla samorządów i wybranych organizacji pożytku publicznego.
 • 271 377 osób, które zarejestrowały się jako poszkodowani w 13 wyznaczonych hrabstwach.
 • 183 696 wykonanych inspekcji warunków mieszkaniowych.
 • 180 596 wizyt w centrach kryzysowych.
 • 5,6 miliona metrów sześciennych wywiezionego gruzu.
 • Ponad 500 organizacji ochotniczych uczestniczących w usuwaniu szkód.
 • 26 języków, w których informacje o pomocy przekazuje się poszkodowanym.

Poszkodowani przez huragan Sandy powinni pozostać w kontakcie z FEMA i powiadamiać o otrzymaniu wypłaty odszkodowania, o zmianie adresu lub o wątpliwościach i pytaniach na temat złożonego wniosku.

Interesanci chcący przekazać nowe informacje, mogą korzystać z linii telefonicznej FEMA pod numerem 800-621-3362 (głos, 7-1-1/Relay) lub TTY 800-462-7585. Bezpłatne numery telefoniczne działają w godzinach od 7:00 rano do 22:00 czasu EST przez siedem dni w tygodniu.

Osoby fizyczne mogą sprawdzać status złożonego wniosku na stronie DisasterAssistance.gov lub, gdy korzystają z tabletu lub smartfonu, pod adresem m.fema.gov.

 

W liczbach 39: usuwanie zniszczeń po huraganie Sandy w Nowym Jorku, Strona 2

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili nasze możliwości przygotowywania i ochrony obywateli przed zagrożeniami, jak również reagowania i łagodzenia skutków zagrożeń oraz wyrównywania strat.

Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych jest zapewniana bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w korzystaniu z języka angielskiego i status ekonomiczny. Wszelkie przypadki dyskryminacji, doznanej osobiście lub przez inne osoby, należy zgłaszać na bezpłatną linię telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-FEMA (3362). Terminal TTY: 800-462-7585.

SBA to fundusz powołany przez rząd federalny z misją długofalowego finansowania odbudowy nieruchomości prywatnych, które ucierpiały w klęskach żywiołowych. SBA pomaga właścicielom i najemcom nieruchomości, firmom dowolnej skali oraz prywatnym organizacjom charytatywnym w finansowaniu remontów i odbudowy nieruchomości oraz w pokryciu kosztów zastąpienia sprzętów ruchomych zniszczonych przez huragan. Pożyczki mają pokryć szkody nieobjęte lub nie do końca objęte ubezpieczeniem i nie mogą powielać świadczeń uzyskanych od innych podmiotów lub instytucji. Informacje na temat programów SBA można uzyskać pod numerem 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
04/24/2013 - 11:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top