Main Content

POWIEDZ ZNAJOMYM I SĄSIADOM O POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ FEMA

Release date: 
04/12/2013
Release Number: 
4086-141

 TRENTON, N.J.  -- Powiedz swoim znajomym i sąsiadom, którzy nie zarejestrowali się jeszcze w Federal Emergency Management Agency (Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego) w celu uzyskania pomocy, że ostatni dzień rejestracji to 1 maja 2013 roku. Dowiedz się, czy znają fakty dotyczące rejestracji w FEMA. Do uzyskania pomocy kwalifikuje się wiele osób, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy i mogą one po prostu o tym nie wiedzieć. 

Do końca okresu rejestracyjnego pozostało jeszcze około dwóch tygodni. Poniżej podajemy fakty dotyczące pomocy oferowanej przez FEMA:

  • Pomoc uzyskana od FEMA NIE wpływa na świadczenia uzyskiwane w ramach innych programów federalnych, takich jak świadczenia wypłacane z funduszu ubezpieczenia socjalnego (Social Security), podatki, talony żywnościowe, czy Medicaid.
  • FEMA oferuje również pomoc lokatorom, a nie tylko właścicielom domów.
  • FEMA zapewnia dotacje; nie udziela pożyczek. Tego rodzaju dotacje NIE podlegają spłatom i NIE są uznawane za dochód podlagający opodatkowaniu.
  • Możesz się kwalifikować do zwrotu wydatków na reperacje domu, nawet po ich zakończeniu.
  • Możesz być uprawniony do uzyskania pomocy od FEMA nawet jeśli posiadasz ubezpieczenie od powodzi lub ubezpieczenie na dom.
  • Dochody NIE są brane pod uwagę przy przyznawaniu pomocy FEMA.
  • Przyznane dotacje nie są przyznawane kosztem pomocy dla innych ofiar klęsk żywiołowych; FEMA dysponuje wystarczającymi funduszami, aby udzielić pomocy wszystkim osobom, które ucierpiały w wyniku katastrof na potrzeby związane z pokryciem wynikających z tego kosztów.
  • Aby zarejestrować się w FEMA niewymagane jest przedłożenie dokumentacji; proces ten zabiera około 15 do 20 minut.

W przypadku, gdy nie jesteś pewny, czy się kwalifikujesz do uzyskania pomocy, zawsze warto zadzwonić pod numer 1-800-621-3362 (FEMA) lub wejść na stronę dostępną pod adresem DisasterAssistance.gov. Osoby z upośledzeniami mowy lub słuchu korzystające z urządzeń TTY mogą dzwonić bezpośrednio pod numer 1-800-462-7585. Wnioskodawcy korzystający z 711 lub Video Relay Services mogą dzwonić pod numer 1-800-621-3362.

Pomimo tego, że pomoc udzielana będzie w dalszym ciągu po dniu 1 maja, ten dzień wyznaczony został jako ostateczna data do rejestracji wniosków o uzyskanie pomocy w pokryciu zniszczeń fizycznych spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej od FEMA lub SBA telefonicznie lub w sieci.  

Dotacje udzielane na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem tymczasowego miejsca zamieszkania, reperacje domów, wymianę zniszczonych przedmiotów użytku osobistego, oraz innych wydatków związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej, takich jak koszty opieki zdrowotnej, dentystyczne, lub koszty transportu niepokrywane w ramach ubezpieczenia lub innych programów. Celem jest zadbanie o to, żeby miejsca zamieszkania osób poszkodowanych były bezpieczne, czyste pod względem higieny i funkcjonalne.

Niektórzy wnioskodawcy mogą otrzymać wnioski o przyznanie pożyczek przez U.S. Small Business Administration (SBA) (Administrację Małej Przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych) po zarejestrowaniu się w FEMA. SBA udziela niskooprocentowanych pożyczek lokatorom, oraz właścicielom domów i biznesów bez względu na ich wielkość. Nie ma konieczności wzięcia pożyczki, jednakże niewypełnienie wniosku może pozbawić możliwości uzyskania dotacji w ramach innych programów dotacji federalnych.

Kwoty pożyczek udzielanych przez SBA na reperację lub wymianę domów lub naprawę mogą wynieść do $200.000 dolarów, a pożyczki na naprawy oraz wymianę majątku natury osobistej udzielne są do wysokości $40.000 dolarów.  Kwota do wysokości 2 milinów dolarów przeznaczona jest na pomoc biznesom na pokrycie szkód, które nie zostały w inny sposób zrekompensowane.

Dodatkowe informacje dotyczące SBA można uzyskać kontaktując się z Działem obsługi klientów SBA w godzinach od 8:00 do 18:00 (czasu wschodniego) od poniedziałku do piątku, pod numerem 1-800-659-2955. Osoby poszkodowane mogą również składać wnioski w sieci pod adresem disasterloan.sba.gov/ela. Wnioskodawcy mogą również odwiedzić witrynę internetową SBA dostępną pod adresem sba.gov/services/disasterassistance lub wysłać email na adres disastercustomerservice@sba.gov.

Zachęca się wszystkie osoby niezdecydowane co do tego, czy powinny się rejestrować do rejestracji w celu uzyskania pomocy dla ofiar poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Część podatków federalnych przeznaczona jest konkretnie na pomoc z pokryciem wydatków będących wynikiem wystąpienia klęsk żywiołowych. Należy również pamiętać, że przyznawana pomoc nie jest przyznawana kosztem innych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie federalnych funduszy pomocowych.

sją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresemwww.twitter.com/craigatfema

Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Last Updated: 
04/16/2013 - 13:38
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: