Federal Emergency Management Agency

FEMA URUCHAMIA PROGRAM FEMA FOR KIDS

Main Content
Release date: 
04/11/2013
Release Number: 
4086-140

TRENTON, N.J.--Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) uruchomiła program FEMA for Kids, obejmujący dzieci od wieku przedszkolnego do szkół średnich w stanie New Jersey.

FEMA for Kids jest interaktywnym programem edukacyjnym, przygotowującym dzieci w wieku od 4 do 11 lat do zachowania się w przypadku wystąpienia katastrof na terenach dotkniętych huraganem.

W programie szkolnym i innych programach prowadzonych wśród ludności FEMA uczy dzieci, jak można się przygotować do katastrof i jak należy reagować w przypadku ich wystąpienia. Dzieci uczą się tworzenia rodzinnych planów postępowania w razie katastrof, gromadzenia zapasów i opieki nad zwierzętami. Ten ciekawy program jest realizowany w formie zabawy.

Pomaga on dzieciom zrozumieć ostatnie wydarzenia, dzięki rozmowom o słowach, które mogli usłyszeć po huraganie: „stan katastrofy”, „schronienie" i „ewakuacja.”

Program FEMA for Kids stwarza również dzieciom możliwość - poprzez tworzenie prac plastycznych - wyrażania uczuć i obaw związanych z huraganem Sandy.

Specjaliści FEMA ds. pomocy ofiarom katastrofy (Disaster Survivor Assistance) i członkowie FEMA Corps planują przedstawienie tego programu w kwietniu w ponad 20 szkołach i placówkach w stanie New Jersey.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresemwww.twitter.com/craigatfema

Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Last Updated: 
04/15/2013 - 09:19
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top