Main Content

PORADY PODATKOWE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI HURAGANU SANDY

Main Content
Release date: 
04/09/2013
Release Number: 
4086-138

TRENTON, N.J.--Osoby, które w wyniku huraganu Sandy poniosły straty, mogą skorzystać z kilku porad, przydatnych podczas przygotowywania zeznań podatkowych za rok 2012:

  • W zeznaniu podatkowym można wykazać straty w majątku osobistym, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia ani przez inne płatności. Szczegółowe informacje o zgodnych z prawem odliczeniach podano w formularzu IRS nr 4684, Casualties and Thefts. Przed wypełnieniem zeznania należy zapoznać się z instrukcjami.
  • IRS Notice 2013-21, Section 165(i) podaje, że podatnicy, którzy ponieśli straty na terenach ogłoszonych przez władze federalne jako objęte klęską żywiołową mają możliwość wystąpienia o zwrot podatku w federalnych zeznaniach podatkowych w związku ze stratami losowymi za rok podatkowy (2012) lub za poprzedni (2011).
  • Zgodnie z IRS Notice 2013-16, podatnicy zamieszkali poza terenami klęski żywiołowej, ale których księgi, dokumentacja lub specjaliści podatkowi znajdują się na terenach poszkodowanych w wyniku huraganu Sandy mogą być również uprawnieni do ulgi podatkowej.
  • IRS może odstąpić od obowiązku wnoszenia płatności i przyśpieszyć realizowanie wniosków poszkodowanych podatników o kopie wcześniej składanych zeznań podatkowych. Podatnicy powinni umieszczać u góry IRS Form 4506, Request for Copy of Tax Return (pol. wniosek o kopię zeznania podatkowego) lub IRS Form 4506-T, (pol. wniosek o odpis zeznania podatkowego) przypisany kod klęski żywiołowej (kolorem czerwonym) i wysłać taki dokument do IRS.
  • Podatnicy dotknięciu huraganem Sandy mogą uzyskać dostęp do informacji IRS, dotyczących Sandy, pod adresem www.irs.gov/uac/Tax-Relief-in-Disaster-Situations.
  • Pod adresem www.irs.gov/uac/Contact-My-Local-Office-in-New-Jersey można uzyskać informacje o najbliższych Taxpayer Assistance Center, prowadzonych przez IRS.
  • Podatnicy mogą pobrać formularze i publikacje z informacjami na temat ulg podatkowych w oficjalnej witrynie IRS, IRS.gov lub mogą je zamówić telefonicznie pod numerem 800-TAX-FORM. Bezpłatny numer IRS, pod którym można zadawać ogólne pytania dotyczące podatków: 800-829-1040.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Last Updated: 
04/10/2013 - 12:31
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: