Main Content

NIE TRAĆ OKAZJI, BY OTRZYMAĆ FEDERALNĄ POMOC FINANSOWĄ DLA OFIAR HURAGANU

Main Content
Release date: 
03/28/2013
Release Number: 
NJ NR 132

TRENTON, N.J. Poszkodowani przez huragan Sandy w stanie New Jersey, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o niskooprocentowaną pożyczkę celową z Urzędu ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA), mogą stracić szansę na cenną pomoc w usuwaniu zniszczeń.

Złożenie wniosku o pożyczkę z SBA to dla właścicieli i najemców nieruchomości, którzy już zarejestrowali się w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, akt o kluczowym znaczeniu, warunkujący ich późniejszy dostęp do innych form pomocy w postaci pożyczek i zapomóg z funduszy federalnych.

Pożyczki celowe z SBA są przeznaczone nie tylko dla przedsiębiorstw. Jest to największe federalne źródło finansowania prac nad usuwaniem zniszczeń po klęsce żywiołowej.Właściciele nieruchomości, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, mogą otrzymać do 200 000 dolarów w formie nisko oprocentowanej pożyczki celowej z przeznaczeniem na naprawę lub odbudowę budynku stanowiącego główne miejsce zamieszkania. Właściciele i najemcy nieruchomości mogą też starać się o kwotę do 40 000 dolarów na odtworzenie majątku ruchomego.

Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą otrzymać jeszcze 20 procent przyznanej kwoty pożyczki na modernizacje zabezpieczające, jak podnoszenie budynku, umacnianie ścian, budowa murów przeciwpowodziowych, pompy do szlamu i przenoszenie instalacji.

W niektórych przypadkach SBA może sfinansować całość lub część kredytu hipotecznego, jeśli poszkodowany nie ma możliwości pozyskania na to środków i poniósł duże straty, których nie pokrywa ubezpieczenie.

W celu ustalenia ostatecznej kwoty pożyczki, wysokość wypłaconego odszkodowania za nieruchomość zostanie odjęta od całkowitego oszacowania szkód. SBA nie ma prawa powielać świadczeń.

Najprostszy sposób złożenia wniosku to użycie aplikacji internetowej na stronie DisasterLoan.gov/ELA. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w biurze obsługi SBA pod numerem 800-659-2955 lub TTY 800-877-8339. Z konsultantami SBA można się spotkać także osobiście w każdym centrum kryzysowym. Adresy centrów kryzysowych zawiera strona FEMA.gov/DRC.

Poszkodowani mogą rejestrować się w FEMA przez Internet na stronie DisasterAssistance.gov lub za pomocą smartfonu lub tabletu pod adresem m.fema.gov. Mogą także dzwonić na numer 800-621-3362 lub TTY 800-462-7585. Linie telefoniczne działają od 7:00 do 22:00 wieczorem przez siedem dni w tygodniu.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

 

Last Updated: 
04/02/2013 - 12:02
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top