Main Content

PORADY FEMA NA TEMAT ODBUDOWY ZNISZCZEŃ PO HURAGANIE SANDY NA TERENACH NABRZEŻNYCH

Main Content
Release date: 
03/25/2013
Release Number: 
NJ NR 130

TRENTON, N.J.Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego udostępnia materiały z poradami technicznymi dla firm budowlanych i właścicieli nieruchomości planujących odbudowę i remont budynków uszkodzonych przez huragan Sandy na terenach nabrzeżnych.

Badania prowadzone przez FEMA i przez inne organizacje niezbicie dowodzą, że nieruchomości zlokalizowane w sposób przemyślany, dobrze zaprojektowane i dobrze wykonane potrafią opierać się klęskom żywiołowym mimo lokalizacji na terenach nabrzeżnych.

Zarówno firmy budowlane, jak i osoby samodzielnie prowadzące prace konstrukcyjne z pewnością docenią zbiór materiałów udostępnionych przez FEMA na witrynie Fema.gov, zawierających porady techniczne i zalecenia na temat konstrukcji budynków mieszkalnych w pobliżu brzegu.

Publikacja Home Builders Guide to Coastal Construction: Technical Fact Sheet Series ma pomóc w osiągnięciu większej trwałości budynków na terenach nabrzeżnych, a zwłaszcza ich odporności na powodzie i silne wiatry.

37 poradników podzielono na 10 kategorii dotyczących różnych aspektów prac budowlanych. Każdy z poradników zawiera szczegółowe informacje na ta takie tematy, jak narodowy program ubezpieczeń powodziowych, prawidłowa lokalizacja budynków na terenach nabrzeżnych oraz zalecane normy projektowe i budowlane.

Wiele poradników zawiera także listę materiałów udostępnianych przez FEMA i inne instytucje, które zawierają dodatkowe informacje na dany temat. Tam, gdzie jest to możliwe, odesłania do źródeł zawierają też aktywne łącza internetowe.

Podręcznik budowy na terenach nabrzeżnych (Coastal Construction Manual), zaktualizowany w 2011 roku i zredagowany z pomocą wielu agencji, organizacji i ekspertów z branży, ma pomóc projektantom i wykonawcom budynków w doborze właściwych metod pracy, które pozwolą poprawić jakość konstrukcji.

To dwutomowe wydawnictwo to wszechstronne kompendium wiedzy na temat planowania, umiejscawiania, projektowania, budowy i konserwacji budynków na terenach nabrzeżnych.

Tematyka tomu pierwszego obejmuje identyfikację zagrożeń, decyzje lokalizacyjne, wymogi i normy prawne, czynniki ekonomiczne oraz zarządzanie ryzykiem.

Tom drugi zawiera wnikliwe opisy metod projektowania, budowy i konserwacji budynków,które pozwolą zwiększyć trwałość budynków mieszkalnych w surowych warunkach na terenach nabrzeżnych i ograniczyć straty w wyniku klęsk żywiołowych.

Tom I jest przeznaczony przede wszystkim dla projektantów/architektów, urzędników i innych osób uczestniczących w procesach decyzyjnych. Głównymi odbiorcami tomu II są projektanci zaznajomieni z kodeksami i normami budowlanymi, znający także podstawy inżynierii.

Podręczniki „Coastal Construction Manual” (publikacja FEMA P-55) oraz „Home Builders Guide to Coastal Construction Technical Fact Sheet Series” (publikacja FEMA P-499) można pobrać w formie plików PDF lub plików tekstowych (.txt) pod adresem fema.gov.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym

 

Last Updated: 
03/26/2013 - 15:51
State/Tribal Government or Region: