Federal Emergency Management Agency

Linia telefoniczna FEMA: informacje i pomoc dla poszkodowanych przez huragan Sandy w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
03/14/2013
Release Number: 
NR 186

NOWY JORK – Poszkodowani przez huragan Sandy, którzy zarejestrowali się w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego jako osoby potrzebujące pomocy, mogą korzystać z obsługi linii telefonicznej FEMA, działającej pod numerem 800-621-3362 (głos, 7-1-1/Relay) lub (TTY) 800-462-7585.

Można sprawdzić status złożonego wniosku, zaktualizować swoje dane kontaktowe lub dowiedzieć się, jaki wpływ na wymiar pomocy z FEMA będzie mieć wypłata odszkodowania.

Ponadto za pomocą linii telefonicznej można:

Przekazać aktualne informacje ubezpieczeniowe.

  • Otrzymać informacje o procedurze inspekcji warunków mieszkaniowych.
  • Dodać lub odwołać nazwisko osoby wyznaczonej jako pełnomocnik wnioskodawcy.
  • Dowiedzieć się, czy FEMA wymaga uzupełnienia informacji zawartych w złożonym wcześniej wniosku.
  • Przekazać aktualne informacje na temat własnej sytuacji mieszkaniowej.
  • Dowiedzieć się, jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji FEMA w sprawie wniosku.
  • Uzyskać odpowiedzi na ewentualne inne pytania związane z wnioskiem.

Linia działa w godzinach od 7:00 rano do 22:00 wieczorem czasu EDT przez siedem dni w tygodniu aż do odwołania. Zapewnia się obsługę w różnych językach.  Aby uzyskać pomoc w innym języku niż angielski i hiszpański, należy skontaktować się z bezpłatną wielojęzyczną linią telefoniczną FEMA pod numerem 866-333-1796. Dodatkowe informacje zawierają też strony DisasterAssistance.gov i m.fema.gov.

Termin złożenia wniosku o pomoc dla ofiar klęski żywiołowej upływa 29. marca 2013. FEMA oferuje pomoc finansową zakwalifikowanym osobom poszkodowanym w wyniku ogłoszonych na szczeblu federalnym klęsk żywiołowych. Pomoc przeznaczona jest na pokrycie strat nieobjętych ubezpieczeniem i żywotnych wydatków, których nie da się sfinansować innym sposobem.

Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Nowego Jorku zawierają strony www.fema.gov/sandy-polski, Twitter.com/FEMASandy, Facebook.com/FEMASandy i FEMA.gov/blog.

Last Updated: 
04/11/2013 - 16:02
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top