Federal Emergency Management Agency

ODBUDOWA ZE ZNISZCZEŃ PO HURAGANIE SANDY W NEW JERSEY: LICZBY, KTÓRE MÓWIĄ

Main Content
Release date: 
03/12/2013
Release Number: 
NJ NR 124

TRENTON, N.J. – Pomoc dla ofiar huraganu Sandy w New Jersey w danych liczbowych na dzień 11. marca:

  • 2,7 mld dolarów: suma wypłaconych dotychczas odszkodowań w ramach Narodowego Programu Ubezpieczenia od Skutków Powodzi (NFIP)
  • 367,3 milionów dolarów: suma środków przyznanych przez FEMA jako zapomogi dla osób fizycznych i gospodarstw domowych
  • 318 milionów dolarów: wydatki na dofinansowanie tymczasowych lokali zastępczych
  • 49,3 milionów dolarów: wydatki na inne potrzeby
  • 586,4 milionów dolarów: pożyczki celowe z SBA przyznane dla właścicieli i najemców nieruchomości i dla firm
  • 188 milionów dolarów: środki przyznane przez FEMA w ramach programu pomocy publicznej dla samorządów i wybranych organizacji pożytku publicznego
  • 258 333 osób zwróciło się do FEMA z prośbą o pomoc lub informacje
  • 123 695 wykonanych inspekcji warunków mieszkaniowych
  • 80 844 wizyt w centrach kryzysowych
  • Dziewięć centrów kryzysowych nadal działa i udziela informacji poszkodowanym

Poszkodowani mogą rejestrować się i sprawdzać status złożonych wniosków w Internecie na stronie DisasterAssistance.gov, lub przez smartfon lub tablet na stronie m.fema.gov. Można też skorzystać z telefonu pod numerem 800-621-3362 lub TTY 800-462-7585. Osoby korzystające z usługi 711-Relay lub VRS powinny dzwonić na numer 800-621-3362. Konsultanci dyżurują  codziennie w godzinach od 7:00 rano do 22:00 wieczorem.

Termin rejestracji w FEMA dla poszkodowanych oraz termin zwracania wniosków o pożyczki celowe z SBA upływa w poniedziałek 1. kwietnia.

Informacje na temat wniosków o pożyczki z SBA można uzyskać telefonicznie pod numerem 800-659-2955 lub TTY 800-877-8339 lub przez e-mail: disastercustomerservice@sba.gov.

Z pytaniami na temat odszkodowań z tytułu ubezpieczenia od skutków powodzi oraz procedur odwoławczych należy zgłaszać się na numer 888-379-9531. Dodatkowe informacje można znaleźć w Internecie na stronach FEMA.gov/SandyNJ i SBA.gov/Sandy.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Wszelkie informacje na temat zasad przygotowania można uzyskać w lokalnych instytucjach zarządzania kryzysowego oraz w FEMA.

Last Updated: 
03/13/2013 - 13:51
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top