Main Content

WZMOCNIJ POŁĄCZENIA FUNDAMENTÓW, ABY ZMINIMALIZOWAĆ USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ NAWAŁNICE

Main Content
Release date: 
03/08/2013
Release Number: 
4086-121

TRENTON, N.J. -- Mieszkańcy New Jersey mogą korzystać z bezpłatnych źródeł informacji o sposobach ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka uszkodzenia domów w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

W dokumencie „Wzmacnianie połączeń w nadmorskich budynkach mieszkalnych” na stronie Region2Coastal.com opisano, w jaki sposób mieszkańcy New Jersey mogą zabezpieczyć swoje domy przed powodziami i silnymi wiatrami wzmacniając połączenia posadzka – fundament palowy.

Połączenia takie odpowiadają za mocowanie uniesionej nad powierzchnią gruntu kondygnacji budynku do jego fundamentów. W czasie huraganu Sandy wiele budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych ponieważ połączenia posadzka-pale były słabe. Wody powodziowe napierały z siłą przekraczającą wytrzymałość połączeń i domy były spychane z fundamentów.

We wspomnianym dokumencie opisano, jak wzmocnienie połączeń może zmniejszyć prawdopodobieństwo oderwania się budynku od fundamentów.  Mocne połączenia posadzka-pale minimalizują możliwość wystąpienia szkód w czasie powodzi i silnych wiatrów.

Połączenia posadzka-pale w nadmorskich domach są narażone na korozję. Właściciele domów mogą przeczytać w dokumencie jak zmniejszyć prawdopodobieństwo jej pojawienia się.                                                                                           

W razie pytań na temat metod łagodzenia skutków przyszłych klęsk żywiołowych mieszkańcy New Jersey powinni kontaktować się ze swoim lokalnym centrum zarządzania kryzysowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Region2coastal.com lub FEMA.gov/building-science-publications.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA online www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Śledź także działania Administratora Craiga Fugate'a na stronie www.twitter.com/craigatfema.

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
03/08/2013 - 13:19
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top