Federal Emergency Management Agency

NOAA I FEMA INAUGURUJĄ NARODOWY TYDZIEŃ GOTOWOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Main Content
Release date: 
03/06/2013
Release Number: 
4086-119

NOAA I FEMA INAUGURUJĄ NARODOWY TYDZIEŃ GOTOWOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

TRENTON, N.J. -- Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA, w porozumieniu z National Oceanic and Atmospheric Administration, inauguruje już drugi doroczny Narodowy Tydzień Gotowości na Klęski Żywiołowe (National Severe Weather Preparedness Week). Motywem przewodnim tego tygodnia jest przygotowanie Ciebie, Twojej rodziny i Twojej społeczności na wypadek klęski żywiołowej.                                

Co roku ludzie giną i odnoszą rany w wyniku huraganów, śnieżyc i innych klęsk naturalnych mimo wcześniejszych ostrzeżeń. W 2012 roku w związku ze złą pogodą odnotowano ponad 450 ofiar śmiertelnych i niemal 2600 rannych.

Gromadząc zestaw pierwszej potrzeby, upewnij się, że dysponujesz wystarczającą ilością zapasów dla każdego członka rodziny. Niekiedy zestaw należy zaopatrzyć w specjalne przedmioty, jeśli w rodzinie są dzieci lub osoby w podeszłym wieku.

Należy też mieć awaryjny plan działania dla całej rodziny, jeśli klęska żywiołowa uderzy bez ostrzeżenia. Wszelkie informacje na temat zasad przygotowania można uzyskać w lokalnych instytucjach zarządzania kryzysowego oraz w FEMA.  Zbierz rodzinę i wspólnie sporządźcie plan, omawiając informacje, jakie należy w planie zawrzeć. Kiedy plan jest już gotowy, należy wymienić się informacjami kontaktowymi i dbać o jego aktualność.

O ile FEMA i inne instytucje federalne zapewniają wszelką pomoc, każdy z nas indywidualnie może wiele uczynić, by przygotować siebie i swą społeczność na wypadek klęski żywiołowej. Po uderzeniu huraganu Sandy nowojorczycy ofiarnie pomagali nieznajomym, ofiarowując żywność i wodę lub usuwając z ulic gruz. Ta spontaniczna chęć niesienia pomocy jest ważnym czynnikiem, który pozwala nie tylko przyspieszyć proces usuwania zniszczeń, lecz także scementować więzi społeczne.

NOAA podkreśla, że każdy z nas powinien nie tylko zadbać o przygotowanie się, lecz także nakłaniać do tego innych. Opracowany przez NOAA pakiet „Be a Force of Nature” daje wiele możliwości upowszechniania wśród znajomych i sąsiadów wiedzy o tym, jak należy się przygotować na skrajne warunki pogodowe.

Na stronach ready.gov/severe-weather i noaa.gov/wrn można uzyskać więcej informacji na temat klęsk żywiołowych i sposobów przygotowania.

Więcej informacji o pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych w New Jersey zawierają strony fema.gov/SandyNJ, twitter.com/FEMASandy, facebook.com/FEMASandy i fema.gov/blog.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do serwisów społecznościowych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy żadnych witryn, przedsiębiorstw ani aplikacji nienależących do organów administracji publicznej.

Last Updated: 
03/06/2013 - 11:59
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top