Federal Emergency Management Agency

FEMA inauguruje Narodowy Tydzień Gotowości na Klęski Żywiołowe

Main Content
Release date: 
03/06/2013
Release Number: 
NR-181

NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA, w porozumieniu z National Oceanic and Atmospheric Administration, inauguruje już drugi doroczny Narodowy Tydzień Gotowości na Klęski Żywiołowe (National Severe Weather Preparedness Week). Motywem przewodnim tego tygodnia jest przygotowanie Ciebie, Twojej rodziny i Twojej społeczności na wypadek klęski żywiołowej.

Co roku ludzie giną i odnoszą rany w wyniku huraganów, śnieżyc i innych klęsk naturalnych mimo wcześniejszych ostrzeżeń. W 2012 roku w związku ze złą pogodą odnotowano ponad 450 ofiar śmiertelnych i niemal 2600 rannych.

Gromadząc zestaw pierwszej potrzeby, upewnij się, że dysponujesz wystarczającą ilością zapasów dla każdego członka rodziny. Niekiedy zestaw należy zaopatrzyć w specjalne przedmioty, jeśli w rodzinie są dzieci lub osoby w podeszłym wieku.  Należy też mieć awaryjny plan działania dla całej rodziny, jeśli klęska żywiołowa uderzy bez ostrzeżenia. Wszelkie informacje na temat zasad przygotowania można uzyskać w lokalnych instytucjach zarządzania kryzysowego oraz w FEMA. Sporządź plan wspólnie z rodziną, omawiając informacje, jakie należy w planie zawrzeć.

Każdy z nas może wiele zrobić, by przygotować siebie i swoją społeczność na trudne warunki. Po uderzeniu huraganu Sandy przekonaliśmy się, że nowojorczycy chętnie poświęcali swój czas, by pomagać sąsiadom i nieznajomym, ofiarowując żywność i wodę lub usuwając z ulic gruz. Ta spontaniczna chęć niesienia pomocy jest ważnym czynnikiem, który pozwala nie tylko przyspieszyć proces usuwania zniszczeń, lecz także scementować więzi społeczne.

Na stronach Ready.gov/severe-weather i Noaa.gov/wrn można uzyskać więcej informacji na temat klęsk żywiołowych i sposobów przygotowania.

Last Updated: 
04/11/2013 - 16:03
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top