Federal Emergency Management Agency

Wydłużono termin rejestracji w FEMA dla nowojorczyków poszkodowanych przez huragan Sandy

Main Content
Release date: 
02/27/2013
Release Number: 
NR-178

NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 30-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar klęski żywiołowej.

Nowy Jork, jako jeden z najgęściej zaludnionych terenów w kraju, jest dla FEMA źródłem wielu wyzwań. Z tego powodu agencja, kierując się interesem mieszkańców miasta poszkodowanych w wyniku huraganu Sandy, po konsultacji z partnerami federalnymi i na szczeblu stanowym oraz z organizacjami społecznymi, podjęła decyzję o wydłużeniu terminu rejestracji o kolejnych 30 dni.

Nowy termin rejestracji w Nowym Jorku wyznaczono na 29. marca 2013. Ten sam termin obowiązuje też dla osób zamierzających składać wnioski o nisko oprocentowaną pożyczkę z amerykańskiego Urzędu ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA).

Dzięki przesunięciu terminu poszkodowani przez huragan mieszkańcy 13 nowojorskich hrabstw objętych programem indywidualnej pomocy federalnej zyskają więcej czasu na zarejestrowanie się w FEMA. Program obejmuje hrabstwa: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester.

Mieszkańcy tych hrabstw, którzy ponieśli szkody w wyniku huraganu Sandy, powinni rejestrować się w FEMA nawet w przypadku, gdy mają własne ubezpieczenie. Zarejestrowanie się w terminie pozwoli uniknąć niedoboru środków finansowych, gdyby się okazało, że suma ubezpieczenia jest niewystarczająca lub zakres szkód większy niż sądzono.

Zarejestrowane osoby mogą kwalifikować się do otrzymania zapomóg ze środków federalnych na pokrycie różnych wydatków związanych ze skutkami klęski  żywiołowej, jak wynajem lokalu zastępczego, podstawowe naprawy w domu, odzyskanie utraconych sprzętów oraz inne wydatki nieobjęte zwykłym ubezpieczeniem.

Po złożeniu wniosku o pożyczkę celową z funduszy SBA właściciele domów mogą otrzymać środki w wysokości do 200 000 dolarów na remont lub odbudowę lokalu będącego ich głównym

miejscem zamieszkania. Właścicielom i najemcom domów może przysługiwać także do 40000 dolarów na odtworzenie majątku ruchomego. Firmy i prywatne organizacje non-profit mogą pożyczyć do 2 mln dolarów na naprawę lub odtworzenie zniszczonego majątku.

Jak zarejestrować się w FEMA

Osoby fizyczne mogą rejestrować się na stronie internetowej www.DisasterAssistance.gov albo za pomocą smartfonu lub tabletu na stronie m.fema.gov lub za pośrednictwem pobranej aplikacji FEMA.

Rejestrację można przeprowadzić też za pośrednictwem linii telefonicznej FEMA: 800-621-3362 (głos, 7-1-1/Relay) lub (TTY) 800-462-7585. Linia działa w godzinach od 7:00 rano do 22:00 wieczorem czasu EST przez siedem dni w tygodniu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu rejestracji, statusu wniosku oraz dostępnych form pomocy dla ofiar klęski żywiołowej, można udać się osobiście do okolicznego centrum kryzysowego lub porozumieć się z FEMA.

Osoby chcące trafić do najbliższego centrum kryzysowego mogą skorzystać z kilku możliwości. Mogą wysłać SMS o treści „DRC (kod pocztowy)” na numer 43362 (4FEMA). W zwrotnej wiadomości otrzymają adres. Mogą też użyć internetowego lokalizatora centrów kryzysowych na stronie www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Wnioski o pożyczkę celową SBA

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku jest użycie internetowej aplikacji SBA. Aplikacja jest dostępna na stronie https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.

We wszystkich centrach kryzysowych prowadzonych przez FEMA i władze Nowego Jorku dyżurują konsultanci z SBA, którzy wydają i przyjmują wypełnione wnioski o pożyczkę oraz odpowiadają na wszelkie pytania.

Dyżury są pełnione także w centrach pomocy dla firm SBA oraz w punktach obsługi pożyczek celowych SBA. Aby zlokalizować najbliższy ośrodek, można użyć strony www.sba.gov lub zadzwonić pod numer 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem centrum pomocy SBA dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej: 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Alternatywnie można uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov lub korzystając ze strony www.sba.gov.

Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Nowego Jorku zawierają strony www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy,

http://www.fema.gov/sandy-polski, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

 

Last Updated: 
02/27/2013 - 13:13
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top