Federal Emergency Management Agency

FEMA USUWA BARIERY KOMUNIKACYJNE PRZESZKADZAJĄCE

Main Content
Release date: 
02/08/2013
Release Number: 
4086 - NJ 102

TRENTON, N.J. TRENTON, N.J. – Osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy mieszkają w jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo stanów i porozumiewają się w wielu językach. Federalne centrum zarządzania kryzysowego stara się dotrzeć z pomocą do wszystkich.

Pierwsza prowadzona w pełnej skali akcja FEMA skupia się obecnie na osobach niepełnosprawnych oraz/lub z ograniczeniami ruchowymi lub funkcjonalnymi. Akcja ta ma na celu udzielanie im cennej pomocy w usuwaniu skutków katastrofy i dostarczanie informacji we wszystkich ośrodkach do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Odwiedzając dowolny ośrodek osoby poszkodowane mogą poprosić o indywidualna pomoc tłumaczy języka migowego, albo zamawiając taką usługę z wyprzedzeniem, albo w czasie rzeczywistym, korzystając z VRS (Video Relay Services) lub zdalnego tłumaczenia wideo.

W ośrodkach są dostępne aparaty słuchowe, telefony ze wzmacniaczem i telefony dla niesłyszących, a także urządzenia powiększające oraz materiały w języku Braille’a i pisane dużą czcionką dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Ludność dotkniętą skutkami huraganu Sandy wspomagają zespoły specjalistów FEMA do spraw kontaktów z lokalnymi społecznościami, wyposażone w publikacje po angielsku, hiszpańsku, chińsku, włosku, koreańsku, polsku, portugalsku, rosyjsku, urdu, francusku i pisane alfabetem Braille’a. Zespoły te chodzą od drzwi do drzwi, dostarczając cennych informacji dotyczących likwidacji skutków katastrofy i zachęcając mieszkańców uszkodzonych domów do rejestrowania wniosków o pomoc.

Jak do tej pory przez FEMA zostało przetłumaczonych na 23 języki kilkanaście ulotek, folderów i broszur dotyczących pomocy w związku z katastrofą.

Od czasu ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w związku z huraganem Sandy w New Jersey pracuje ponad 650 specjalistów do spraw kontaktów z lokalnymi społecznościami, w tym ponad 220 członków służb FEMA. Ponad 40 z tych specjalistów mówi co najmniej dwoma językami, wszyscy oni łącznie znają 24 języki, w tym amerykański język migowy.

Wielojęzyczni specjaliści utrzymują także kontakty z koncernami medialnymi, których odbiorcy składają się z osób nie mówiących po angielsku.  Znający hiszpański pracownicy FEMA udzielili dziesiątek wywiadów hiszpańskojęzycznym mediom, brali udział w audycjach radiowych i rozmawiali z lokalną ludnością na całym terenie dotkniętym skutkami katastrofy.

Najnowsze informacje na temat likwidacji szkód po angielsku i hiszpańsku są dostępne na stronach internetowych Centrum, strony te są przystosowane do potrzeb osób z upośledzeniem narządów zmysłów. Poszkodowane osoby mówiące hiszpańsku mogą także śledzić FEMAespanol na Twitterze, znajdą tam najświeższe informacje o likwidacji szkód.

Grupy, stowarzyszenia i firmy, w których nie ma osób mówiących po angielsku, a które poniosły szkody w wyniku uderzenia huraganu Sandy i  chcą dowiedzieć się więcej o federalnej i stanowej pomocy udzielanej w związku z katastrofą, mogą w razie potrzeby kontaktować się z biurem językowym FEMA, które udziela wyjaśnień w 13 językach. Są także pracownicy znający język migowy.

Wielojęzyczni operatorzy telefoniczni pomagają poszkodowanym osobom, które nie znają angielskiego zarejestrować wniosek o wsparcie w związku z katastrofą i uzyskać odpowiedzi na pytania. Po wykręceniu numeru infolinii FEMA 800-621-3362 lub (telefon tekstowy) 800-462-7585 dzwoniący mogą nacisnąć 3, aby rozmawiać w innych językach. FEMA może zapewnić tłumaczenie w 250 językach. Osoby korzystające z usług 711-Relay lub transmisji wideo powinny dzwonić pod numer 800-621-3362.

Na wielojęzycznej stronie FEMA’ www.fema.gov/all-languages można znaleźć mnóstwo informacji dotyczących pomocy związanej z katastrofą a stronę Ready.gov przygotowano w 12 językach.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema.

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

 

Last Updated: 
02/08/2013 - 14:05
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top