Federal Emergency Management Agency

PO 100 DNIACH GMINY NEW JERSEY SĄ BLISKO ZAKOŃCZENIA PRAC PRZY LIKWIDACJI SZKÓD PO HURAGANIE SANDY

Main Content
Release date: 
02/07/2013
Release Number: 
4086-105

Hurricane Sandy 100 days logoTRENTON, N.J. -- Sto dni po huraganie po uderzeniu huraganu Sandy poszkodowani mieszkańcy odbudowują swoje nieruchomości. Pomagają im sąsiedzi i ponad 28 000 ochotników, a oprócz tego poszkodowani otrzymują wsparcie w postaci pomocy stanowej i federalnej w kwocie ponad miliarda dolarów.

Po uderzeniu huraganu Sandy 29 października dwanaście stanów oddelegowało do prac w New Jersey 440 pracowników i sprzęt, do pomocy skierowano także ponad 2200 członków Gwardii Narodowej New Jersey. Była to największa stanowa akcja ratunkowa na terenie kraju.

Trzydzieści pięć agencji federalnych skierowało do akcji ponad 2600 pracowników i podjęło się 349 zadań, których koszt sięgnął 169 milionów USD. Ludzie ci wykonywali wszelkie prace, od usuwania rozlanego paliwa, po przewożenie  autobusami mieszkańców, gdy system transportu w New Jersey przestał działać.

Osoby poszkodowane naprawiają domy i odkupują mienie.

Aby pomóc osobom poszkodowanym przez huragan Sandy Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego zatwierdziło dla ponad 58 000 osób i gospodarstw domowych pomoc w łącznej wysokości 352 milionów dolarów Z tej pomocy finansowej 308 milionów przeznaczono na naprawy domów lub opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego oraz 44 miliony na zaspokojenie istotnych potrzeb, których nie pokryło odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego ani fundusze charytatywne. Kolejne 2,4 miliona posłużyło do zapewnienia tymczasowego schronienia dla osób, które nadal nie mogły wrócić do swoich domów.

Centrum FEMA koordynowało akcję pomocy mieszkaniowej, w której brał udział także Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Departament Spraw Rządowych i Społecznych oraz Amerykańskie Wojska Inżynieryjne, które wyremontowały kosztem 3,3 miliona dolarów 115 lokali mieszkalnych w Fort Monmouth.

Centrum FEMA i władze stanowe także zorganizowały w ramach Programu Przejściowej Pomocy Mieszkaniowej tymczasowe schronienie osobom indywidualnym i rodzinom w hotelach i motelach. Umożliwiło to poszkodowanym osobom poszukiwanie bardziej stałego rozwiązania.

Chodząc od drzwi do drzwi dwustu członków służb FEMA i kierowników zespołów dotarło do ponad 53 000 domów i dostarczyło 51 800 poszkodowanym mieszkańcom informacji o pomocy udzielanej w związku z katastrofą. 

Niskooprocentowane pożyczki SBA udzielane w związku z katastrofą wypełniają luki w finansowaniu likwidacji szkód.

Niskooprocentowane pożyczki na usuwanie skutków katastrofy z Administracji dosprawMałych Firm pozostają bardzo ważnym źródłem funduszy na odbudowę. SBA zapewnia także małym firmom kapitał obrotowy, który pomaga im pokryć straty finansowe. SBA zatwierdziła ponad 5600 pożyczek dla właścicieli nieruchomości, najemców i firm na usuwanie szkód  na łączna kwotę 397,7 milionów USD.

Ośrodki do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych zapewniają indywidualną pomoc osobom poszkodowanym przez huragan. Takie osobiste podejście ułatwia mieszkańcom składanie wniosków o pomoc FEMA i ubieganie się o pożyczki SBA. Do tej pory w 34 ośrodkach pomagającym mieszkańcom New Jersey zanotowano ponad 71 000 wizyt.

Co najmniej 40 grup ochotników spędziło ponad 760 000 godzin na udzielaniu pomocy w czasie huraganu Sandy i przy usuwaniu jego skutków.

Pomoc przy odbudowie domów i obiektów infrastruktury

Aby chronić życie mieszkańców i mienie w czasie przyszłych katastrof, Centrum FEMA wykorzystało okazję, aby opublikować instruktażowe mapy podstawowego poziomu zalewowego, które przy odbudowie mogą służyć jako wytyczne (odwiedź Region2Coastal.com).

W ramach programu Pomocy Publicznej FEMA zatwierdzono jak dotąd 148,5 milionów USD m.in. na pomoc w usuwaniu skutków katastrofy dla władz stanowych i lokalnych, a także niektórych organizacji non-profit.

Centrum FEMA zatwierdziło 465 projektów mających na celu usuwanie szczątków po huraganie i naprawę uszkodzonych w czasie huraganu dróg, mostów i innych obiektów infrastruktury. Jednym z największych grantów była kwota 11,2 miliona USD, przyznana Komisji do spraw Kanalizacji w Passaic Valley na awaryjne naprawy oczyszczalni ścieków, która obsługuje 48 gmin i przetwarza dziennie 1,3 miliarda litrów ścieków.

W pierwszych tygodniach po uderzeniu nawałnicy, centrum FEMA zatrudniło ponad 160 mieszkańców New Jersey do pomocy przy działaniach związanych z likwidacją szkód po katastrofie.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema.

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

W Programie Pomocy SBA w związku z Katastrofą Żywiołową udzielane są niskooprocentowane pożyczki dla właścicieli domów, najemców i firm każdej wielkości. Więcej informacji zamieszczono na stronie www.sba.gov. Cały program i usługi SBA są dostępne na zasadzie równości.

Last Updated: 
02/13/2013 - 09:13
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top