Federal Emergency Management Agency

POŻYCZKI SBA UDZIELANE W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ SĄ WAŻNYM ELEMENTEM PROCESU LIKWIDOWANIA SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Main Content
Release date: 
02/01/2013
Release Number: 
4086 - NR 099

TRENTON, N.J. — Po katastrofie wiele się dzieje – pewne rzeczy następują szybciej niż inne. Jedno nie ulega wątpliwości – istnieje kilka programów pomocy, o którą mogą starać się osoby poszkodowane, można też domagać się odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Można zacząć od szukania pomocy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Może się jednak okazać, że odszkodowanie nie pokryje wszystkich strat. Niestety, może to okazać się kilka miesięcy później, kiedy nie będzie już innych możliwości uzyskania funduszy, na przykład w formie pożyczek udzielanych w związku z katastrofą przez SBA.

Obok ubezpieczenia pożyczka udzielana przez SBA w związku z katastrofą może być podstawowym źródłem środków na naprawę domów i odtworzenie majątku osobistego utraconego w wyniku katastrofy. Przed rozliczeniem z firmą ubezpieczeniową można uzyskać pożyczkę SBA w wysokości do 200 000 USD i wykorzystać te pieniądze na wyremontowanie domu. Można też pożyczyć 40 000 USD z przeznaczeniem na takie cele, jak zakup mebli, ubrań i pojazdów, które zostały uszkodzone,  ale za które nie wypłacono odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

Jest jeszcze jeden istotny powód, aby złożyć wypełniony wniosek do SBA. Jeśli osoba poszkodowana złożyła wniosek o pożyczkę mieszkaniowa SBA i został on odrzucony, osoba ta może starać się o inną pomoc z FEMA, na przykład o środki na odtworzenie utraconego majątku osobistego. W większości przypadków nie można otrzymać z FEMA pomocy tego typu, jeśli wcześniej nie otrzymało się odmowy o pożyczkę z FEMA.

Jeśli jednak wcześniej nie złożono wniosku o pożyczkę SBA, nie można skorzystać z żadnej z tych możliwości. Aby móc skorzystać z tej pomocy, musisz  złożyć wniosek o pożyczkę SBA w terminie do 1 marca.

W sprawie dodatkowych informacji na temat niskooprocentowanych pożyczek SBA udzielanych w związku z katastrofą należy skontaktować się z  Działu Obsługi Osób Poszkodowanych w katastrofie, dzwoniąc pod numer 800-659-2955 lub (telefon tekstowy) 800-877-8339, wysyłając wiadomość email pod adres disastercustomerservice@sba.gov lub odwiedzając sba.gov. Z przedstawicielami działów obsługi osób poszkodowanych można spotkać się we wszystkich ośrodkach do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie całego stanu. Ośrodki można znaleźć w Internecie, na stronie fema.gov/DRC.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Informacje na temat FEMA w Internecie można uzyskać na stronach  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/femawww.twitter.com/femawww.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema. Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema.

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

W Programie Pomocy SBA w związku z Katastrofą Żywiołową udzielane są niskooprocentowane pożyczki dla właścicieli domów, najemców i firm każdej wielkości. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sba.gov. Cały program i usługi SBA są dostępne na zasadzie równości.

 

Last Updated: 
02/01/2013 - 14:48
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top