Federal Emergency Management Agency

POMOC UDZIELONA W STANIE NEW JERSEY W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ WYNIOSŁA JUŻ PRAWIE 800 MILIONÓW DOLARÓW

Main Content
Release date: 
01/31/2013
Release Number: 
4086 - NR 095

TRENTON, N.J. – Mieszkańcy New Jersey, poszkodowani w wyniku uderzenia huraganu Sandy mogą do 1 marca rejestrować wniosek o pomoc Federalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby przyspieszyć likwidację szkód zatwierdzono ponad 780 milionów dolarów na usuwanie skutków katastrofy.

FEMA zatwierdziła ponad 300 milionów USD na pomoc mieszkaniową dla ponad 52 000 osób. Pomoc mieszkaniowa jest przeznaczona m.in. na pomoc w opłacaniu czynszu za tymczasowo wynajmowany lokal i granty na naprawę lub wymianę uszkodzonego w wyniku nawałnicy domu, stanowiącego podstawowe miejsce zamieszkania. Ponad 42 miliony USD przeznaczono dla mieszkańców - aby pomóc im odkupić uszkodzone przez huragan mienie osobiste oraz pokryć koszty opieki medycznej i stomatologicznej, pochówku i transportu, a także zaspokoić inne, ważne potrzeby związane z katastrofą, których nie pokryły środki z ubezpieczenia ani innych federalnych, stanowych i dobroczynnych programów pomocowych.

W rzadkich przypadkach FEMA zapewnia osobom poszkodowanym w wyniku huraganu Sandy tymczasowe zakwaterowanie. Odnawiane są niezamieszkane apartamenty w Fort Monmouth, posłużą one niektórym poszkodowanym. Zajętych jest obecnie ponad 40 apartamentów, a po zakończeniu prac dostępnych będzie 115 lokali różnej wielkości, od dwu- do pięciopokojowych. FEMA buduje także ograniczoną liczbę domów z prefabrykatów na terenie komercyjnych parkingów dla przyczep mieszkalnych.

Właściciele domów i najemcy otrzymują także pomoc w formie niskooprocentowanych pożyczek, Amerykańska Administracja do spraw małych Firm zatwierdziła 277 milionów USD na pożyczki dla osób fizycznych. Dodatkowe 31,7 miliona USD przyznano firmom z New Jersey.

Ponad 129 milionów USD skierowano do władz stanowych i lokalnych jako pomoc w pokryciu kosztów usuwania gruzu i odpadów oraz wyremontowanie uszkodzonych w katastrofie dróg, mostów i innych elementów infrastruktury. Jednym z największych grantów była kwota 11,2 miliona USD, przyznana Komisji do spraw Kanalizacji w Passaic Valley na awaryjne naprawy oczyszczalni ścieków, która obsługuje 48 gmin i przetwarza dziennie 1,3 miliarda litrów ścieków.

FEMA we współpracy z federalnymi partnerami, takimi jak Wojska Inżynieryjne Armii USA, pomogło lokalnym społecznościom odbudować najważniejsze obiekty publiczne uszkodzone przez huragan. Na przykład uszkodzenia spowodowane przez nawałnicę uniemożliwiały działanie Straży Pożarnej Sea Bright. Wojsko wybudowało na parkingu na plaży tymczasową siedzibę straży pożarnej. Nowy obiekt  składa się z namiotu z czterema stanowiskami dla wozów strażackich i prawie dwudziestometrowej przyczepy.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA online pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema.  Śledź także działania Administratora Craiga Fugate’a na stronie www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

 

Last Updated: 
01/31/2013 - 14:49
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top